Förflyttning 0-5 år

För att utveckla självständighet vid förflyttning behöver man utifrån sjukgymnast-status prognosticera och kontinuerligt följa den motoriska utvecklingen under de första åren.

Tecken

  • Lär sig barnet sitta utan stöd eller med?
  • Kan barnet resa sig från liggande och stå själv?
  • Kan ett funktionellt gående utvecklas eller ska rullstol introduceras som komplement till gående?

Åtgärd

Utprovning av hjälpmedel, för sittande, stående och gående, ofta i samarbete med arbetsterapeut (och uroterapeut). Bedömning av ortosbehov. Typ av ortos? Ståskal? Rullstolsteknik i grupp, exempelvis Rulleskola?

Information till föräldrarna om att ett självständigt förflyttningssätt (även i rullstol), stimulerar barnets hela utveckling och är till stor glädje för barnet.

Funktionell träning såsom att kunna flytta över till/från rullstol är också en väsentlig självständighetsfaktor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter