Föräldrautbildning

Syftet med utbildningen är att ge föräldrar kunskap om funktionsnedsättningen och få dem att känna sig trygga i sin föräldraroll.

Vi ger information om vad diagnosen innebär medicinskt och kognitivt samt hur vardagsfungerandet kan påverkas för såväl barn som familj. Föräldrarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera samt utbyta erfarenheter med varandra.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter