Tydliggörande i vardagen

Barn och ungdomar med autism har ofta svårt att förstå omvärlden och har behov av att man tydliggör och förenklar i vardagen.

Genom att använda sig av barnets ofta visuellt goda förmåga kan man skapa förutsättningar att utvecklas och att bättre hantera sin vardag. Detta leder i sin tur till ökad trygghet och skapar förutsättningar för större självständighet.

Barn och ungdomar med autism behöver ofta hjälp med att tydliggöra olika situationer/ aktiviteter:

Vad/ Var

Tydliggörande av den fysiska miljön. Genom att visualisera aktiviteten och miljön hjälper man barnet med förståelse och förväntningar inför situationen.

Visualisering/strukturering av den fysiska miljön kan tydliggöra t ex var man ska leka, var man kan äta, var man lägger tvätten, eller var man kan gå för att få vara ensam i sin hemmiljö.

Man kan också förklara hur det fungerar under en resa, ett biobesök eller var man går när man är på ett kalas. Genom att använda möbler, mattor, skärmar, hörlurar kan man minska distraktioner av yttre stimuli.

Ett dags- eller veckoschema visar var barnet ska vara under dagen.

För yngre barn startar man oftast med ett föremål/eller en bild i taget.

För det äldre barnet/ ungdomar används en vanlig kalender, mobiltelefonens kalender eller en Handy (planeringskalender).

Vad/När 

Schemat berättar vad som är planerat och i vilken ordning det ska ske.

Schemat utformas efter barnets behov och bör organiseras uppifrån och ner eller från vänster till höger. Vad man ska göra kan också visas konkret.

Hur länge, hur mycket och i vilken ordning

Arbetsordningen visar hur mycket som ska göras, och i vilken ordning det ska göras.

Olika tidshjälpmedel såsom äggklocka, timer, timstock eller en vanlig klocka underlättar förståelsen för hur länge barnet/ ungdomen kan göra en aktivitet, t.ex tydliggör det hur länge barnet/ ungdomen kan sitta vid datorn eller duscha.

Hur

Visa tydligt hur en uppgift ska genomföras. Man kan använda konkreta föremål, bilder, skriftlig instruktion, olika förlagor, enkla flerstegsinstruktioner med bild och text som är exempel på instruerande material.

Sociala berättelser kan användas som ett hjälpmedel för att förstå hur man ska agera i en viss situation.

Seriesamtal hjälper till att beskriva vad som har hänt och att skapa förståelse för en händelse.

Vad händer sedan

Efter avslutad uppgift ska barnet via sitt schema få information om vad som ska ske efteråt.

Olika typer av scheman:

 • Konkreta föremål som används direkt i aktivitet
 • Formklippta foton
 • Foton
 • Bilder- ritade eller andra grafiska bildsystem
 • Bilder och skriven text
 • Skriven text

Längd på scheman:

 • En aktivitet åt gången
 • Först och sen
 • Några aktiviteter åt gången
 • Halv dag
 • Hel dag
 • Vecka/månad/år

Ofta kombineras olika typer av scheman, t ex ett dagsschema med detaljerad information och en månadskalender med information om viktiga händelser, såsom födelsedagar, semester mm

Användning

 • Barnet tar med föremålet/bilden i aktiviteten
 • Matchar föremål/bild med schemat
 • Stryker över med penna

Exempel på incheckningar

 • Korg eller låda där man lägger föremålet som symboliserat aktiviteten
 • Låda man lägger bilden i
 • Kardborrband eller häftmassa där man fäster bilden
 • Placera det aktuella schemakortet på incheckningsstället så att barnet kan se om det är rätt plats.

Visuella hjälpmedel ska hela tiden omprövas för att ge det stöd barnet/ungdomen behöver. Beroende på barnet/ ungdomens ålder och utvecklingsnivå väljer man om man ska använda sig av konkreta föremål, ritade eller andra grafiska bilder, foton och/eller skriven text eller skriven text.

Hjälpmedel kan vid behov ordineras, t ex olika former av scheman, bildprogram och tidshjälpmedel.

Exempel på tidshjälpmedel kan vara timstock, olika appar eller memo/day planner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter