Att förstå sin funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med AST har svårigheter att förstå egna och andras tankar, känslor, avsikter och beteenden. Det innebär att de behöver mer och speciellt utformad information om sig själv och vad funktionshindret AST innebär för dem. De behöver hjälp att beskriva och få beskrivit olika begrepp så att de kan få en ökad självkännedom.

Känslan av att vara annorlunda kommer för många under lågstadiet för andra långt senare. Föräldrar behöver förstå sitt barns sätt att förstå och tänka och kunna svara på barnets frågor och prata om barnets annorlundaskap.

Informationen behövs i olika omfattning och på olika sätt under hela uppväxten. Att ha kunskap om sig själv ökar förmåga att vara delaktig i beslut som berör en. Föräldrar behöver förstå sitt barns sätt att förstå och tänka och kunna svara på barnets frågor och prata om barnets annorlundaskap.

Föräldrar kan i samtal med habiliteringspersonal eller i grupp med andra föräldrar diskutera frågor som: När och hur ska vi berätta för vårt barn? Hur ökar vi barnets förståelse för sig själv och sina svårigheter? Hur skapar vi förutsättningar för att lättare kunna prata om och svara på barnets frågor kring diagnos, styrkor, svårigheter mm.

Att hjälpa ungdomen att bättre förstå sig själv och sina styrkor och svårigheter kan göras på olika sätt t.ex. genom:

  • Individuella samtal
  • Genomgång av bedömningar
  • Att göra en egen broschyr om sig själv: Vad betyder det för mig att ha autism?
  • Möte med annan/andra personer med AST

Material/böcker

Vad betyder det? En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom: idéer för lärande hemma och i skolan - Catherine Faherty; översättning och bearbetning: Helene Tranquist och Marita Falkmer.

I am special; Introducing Children and Young People to their Autistic Spectrum Disorder - Peter Vermeulen.

Det är bra att fråga - Gunilla Gerland

Material/film

Autism – möjligheter och svårigheter - Gunilla Gerland

Aspergers inifrån

Utbildningar

I syfte att bättre förstå sitt funktionshinder och samtidigt träffa andra med samma diagnos kan man erbjuda utbildning i grupp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter