Toa

Det är vanligt att små barn med autism har problem med att lägga blöjan. Detta kan bero på barnets svårighet att planera, organisera, generalisera och prioritera. Många har svårt att förstå kroppens signaler och hur de skall reagera och hantera dessa. Det tar därför ibland längre tid för många barn med autism att bli torra och rena.

Barnet måste få hjälp att lära in ett eget handlingsmönster för att få förståelse för hur blås- och tarmtömning fungerar.

Om man vid kartläggning ringar in toa som en prioriterad situation går man vidare med:

Frågeformulär toaträning:

 1. Frågeformulär inför toaträning:
 2. Hur medvetet är ditt barn om blås- och tarmtömning?
 3. Märker man på ditt barn när det behöver kissa/bajsa?
 4. Kan ditt barn säga till/göra omgivningen uppmärksam på att det behöver kissa/bajsa?
 5. Går ditt barn utan blöja ibland?
 6. Tar ditt barn självmant av sig blöjan ibland?
 7. Förstår ditt barn att det är på toaletten man kissar/bajsar?
 8. Vill ditt barn sitta på potta/toalettstol?
 9. Blir ditt barn spänt och oroligt när det sätter sig på toalettstolen?
 10.  Säger ditt barn till när blöjan är våt?
 11.  Är nattblöjan någon gång torr på morgonen?
 12.  Kissar ditt barn utan blöja på andra ställen i hemmet än på toaletten?
 13.  Blir ditt barn lätt förstoppat?
 14.  Kan ditt barn krysta?

De vanligaste råden brukar handla om

 • Regelbundna toatider: kortare eller längre stunder på toaletten, även om barnet ännu inte fullt ut kan tolka sina kiss- och bajssignaler.
 • Rutiner: att ha rutiner kring hur ett toalettbesök gestaltar sig, att de olika momenten på toaletten sker på samma sätt vid varje tillfälle.
 • Förutsägbarhet kan hjälpa, att man t.ex. har bilder, som visar de olika momenten i tidsföljd – visuell "bajsbok".
 • Toalettstol/Potta: t.ex. att barnet sitter bra och kan slappna av är viktigt och ibland kan anpassningar av sittandet behöva göras, t ex sittförminskning av toastolen, fotstöd.
 • En timstock eller liknande kan hjälpa till att visa hur länge man ska sitta på toastol/potta
 • En social berättelse kan hjälpa till att förklara för det lite äldre barnet vad det hela går ut på.
 • Praktiska råd

När det finns problem kring toalettbestyr bör man försöka förstå vad som ligger bakom problemet. Barnet är kanske ännu inte moget för toaträning, förstår inte kroppens signaler. Barnet har svårt att bryta rutinen att ha blöja på. Barnet förstår inte alla moment som skall till på toaletten, i synnerhet inte om barnet bara får muntliga instruktioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter