Motorik

Många barn och ungdomar med autism har en försenad och ojämn motorisk utveckling. De flesta uppnår milstolparna i den motoriska utvecklingen som att sitta, krypa, resa sig från golvet, stå och gå. Trots motoriska förutsättningar blir utvecklingen försenad och kvaliteten på rörelserna sämre.

Många utvecklar med åldern klumpig motorik, stelt rörelsemönster, nedsatt rörlighet, dålig kroppshållning, nedsatt kondition, dåligt samordnade rörelser och motorisk oro eller passivitet.
 
Barn lär och aktiverar sig genom lek. Barn med autism lär sig inte eller aktiverar sig inte på samma sätt genom lek och det påverkar utvecklingen av motoriken och den fysiska aktiviteten.
Många barn är tågångare och det påverkar också rörelsemönstret och balansen.

Cykla kan vara svårt, både att koordinera rörelserna, balansera och samtidigt styra med händerna. Gå i ojämn terräng eller ta sig över trösklar eller sandlådekant är andra moment som kan ge problem.
 
Genom sina motoriska svårigheter minskar den fysiska aktiviteten hos ungdomar med autism. Det kan vara svårare att vara med på skolans idrottslektioner och utföra olika fysiska fritidsaktiviteter.

Den hypotona muskulaturen, den dåliga kroppshållningen och kroppsuppfattningen kan ge nack och ryggproblem. Nedsjunkna fotvalv förekommer ofta och då behövs ortopediska inlägg.

Viktigt att stimulera ungdomarna till fysisk aktivitet och ge förutsättningar både genom goda strategier och en bra anpassning av miljön.

Bra aktiviteter på fritiden kan till exempel vara cykling, simning, ridning, judo och träning på gym, med gång på  rullband och styrketräning vid olika maskiner.

  • Nedsatt rörlighet – ger stelt rörelsemönster och nedsatt rörelsetempo
  • Låg muskeltonus –  ger dålig bålstabilitet som i sin tur kan  ge dålig hållning
  • Nedsatt koordination – ger klumpig motorik som påverkar fin- och grovmotoriken
  • Inte kunna automatisera sina rörelser – ger trötthet då det krävs mycket energi  och koncentration för att uppnå kontroll över rörelserna
  • Bristande kondition och uthållighet – svårare att motivera till fysisk aktivitet vid motoriska problem
  • Motorisk oro eller passivitet -  uppkommer också pga  dålig balans och gravitationsosäkerhet
  • Motoriska stereotypier – t.ex handviftningar, tågång och gungande rörelser kan begränsa den fysiska aktiviteten
  • Balanssvårigheter – påverkar många situationer både vid fysisk aktivitet och vid vardagssituationer som t.ex på- och avklädning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter