Mat

Det är vanligt att små barn med autism har problem med maten. Många äter bara vissa saker och vägrar äta annat. Om man vid kartläggning ringar in mat som en prioriterad situation går man vidare med:

De vanligaste råden brukar handla om

  • Rutiner: att upprätthålla rutiner för att få en tydlig start, som att tvätta händerna, hjälpa till att duka eller att få ett föremål att ta med sig till matbordet.
  • Förutsägbarhet kan hjälpa, att man till exempel har en veckomatsedel som visar vad man ska äta.
  • Matplatsen: till exempel att man vet var man ska sitta vid matbordet, att man vet vilka bestick och tallrikar man ska äta med.
  • En timstock eller liknande kan hjälpa till att visa hur länge man ska sitta vid bordet.
  • Matens konsistens och utseende/färg: många barn med autism föredrar att maten ligger uppdelad på tallriken, potatis för sig, kött för sig och så vidare. Barnet kan också tycka bättre om vissa konsistenser än andra. Förändringar i smak och konsistens kan behöva göras i små steg och under lång tid.
  • Hunger och mättnadskänsla: att hålla på någorlunda regelbundna mattider även om barnet inte kan tolka sina hungers- och mättnadskänslor.
  • Vad och hur mycket barnet ska äta kan tydliggöras visuellt.
  • En social berättelse kan hjälpa till att förklara det barnet behöver veta.
  • Sociala krav: för en del barn är det lättare att äta före resten av familjen. I skolan kan en del barn behöva egen matplats.

När det finns problem kring ätandet bör man försöka förstå vad som ligger bakom problemet. Det kan vara de sociala kraven vid matbordet, det kan vara svårt att veta hur länge och hur mycket man ska äta. Det kan handla om matens konsistens eller utseende. Barnet kan ha svårt att bryta vanor och så vidare.

Om man tror att svårigheterna beror på oralmotoriken bör detta undersökas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter