Autism hos barn eller ungdomar, steg 1

Föräldrautbildning för föräldrar vars barn eller ungdom nyligen fått autismdiagnos.

Syftet med utbildningen är att ge föräldrar förståelse för funktionsnedsättningen och möjlighet att träffa andra föräldrar.

  • Neuropsykiatriska tillstånd/funktionsnedsättningar
  • Diagnosen autismspektrumtillstånd
    nedsatt social och kommunikativ förmåga samt begränsat repetitivt beteendemönster
  • Grundläggande svårigheter inom autismspektrum förställningsförmåga (mentaliseringsförmåga) sammanhangsförståelse (central coherence) exekutiva funktioner
  • Medicinska aspekter
  • Bedömningar som grund för insatser.

Konsekvenser av barnets svårigheter i vardagen

  • samspel/kommunikation/lek
  • beteende
  • perception

Tydliggöra, anpassa och förenkla i vardagen. Vad innebär det att vara förälder till ett barn med autism? Vad innebär det att ha ett syskon med autism?

Föräldrautbildningar kan ges tillsammans med andra enheter.

Information om autism finns att hämta på engelska, finska, persiska, turkiska, arabiska, somaliska och spanska.
www.autismforum.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter