Autism och utvecklingsstörning hos ungdomar, steg 2

Föräldrautbildning för föräldrar till ungdomar som har autism och utvecklingsstörning. De ska först ha gått på föräldrautbildning "Autism hos barn eller ungdomar, steg 1".

Syftet med utbildningen är att ge föräldrar ökad förståelse av vad funktionsnedsättningen innebär och har en inriktning på frågor om framtiden såsom självständighet, sexualitet, eget boende och arbete/sysselsättning.

 • Repetition av grundläggande svårigheter och konsekvenser i vardagen pga de kognitiva begränsningarna
 • Kan man tala med sitt barn om dess funktionshinder och hur gör man i så fall
 • Psykisk ohälsa (ångest, tvång, depression)
 • Tonår (sexualitet, relationer)
 • Fritid - Avkoppling
 • Självständighet i vardagen (ADL – kläder, hygienbestyr, matsituation)
 • Strategier för att underlätta i vardagen
 • Framtid – boende, sysselsättning, fritid
 • Samhällets stöd
 • Vad innebär det att vara förälder till en tonåring/vuxen person med autism och utvecklingsstörning
 • Vad innebär det att vara syskon till en tonåring/vuxen person med autism och utvecklingsstörning?

Föräldrautbildningar kan ges tillsammans med andra enheter.

Information om autism finns att hämta på engelska, finska, persiska, turkiska, arabiska, somaliska och spanska.
www.autismforum.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter