Autism och normal begåvning hos ungdomar, steg 2

Föräldrautbildning för föräldrar till ungdomar med autism och normal begåvning. De ska först ha gått på föräldrautbildning "Autism hos barn eller ungdomar, steg 1.

Syfte med utbildningen är att ge föräldrar ökad förståelse av vad funktionsnedsättningen innebär och har en inriktning på frågor om framtiden såsom självständighet, sexualitet, eget boende och arbete/sysselsättning.

 • Repetition av grundläggande svårigheter och konsekvenser i vardagen pga de kognitiva begränsningarna
 • Att tala med sitt barn om dess funktionshinder
 • Psykisk ohälsa (ångest, tvång, depression)
 • Tonår (sexualitet, relationer)
 • Fritidssysselsättningar
 • Att släppa taget om den unge
 • Självständighet i vardagen
 • Strategier för att underlätta i vardagen
 • Framtid – studier, boende, arbete, fritid
 • Samhällets stöd
 • Vad innebär det att vara förälder till en ungdom med autism
 • Vad innebär det att vara syskon till en ungdom med autism

Föräldrautbildningar kan ges tillsammans med andra enheter.

Information om autism finns att hämta på engelska, finska, persiska, turkiska, arabiska, somaliska och spanska.
www.autismforum.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter