Patient

Vid sjukskrivning ska läkaren bedöma hur sjukdomen påverkar din förmåga att arbeta och i läkarintyg för sjukskrivning beskriva din möjlighet att utföra olika aktiviteter.

Det är därför bra om du vid läkarbesöket kan beskriva dina arbetsuppgifter och vilka av dessa som du har svårt att klara av. Det är viktigt att känna till att ett läkarintyg är ett medicinskt underlag, men ingen garanti för att arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna eller att Försäkringskassan beviljar sjukpenning därefter.

Glöm inte att det är du som patient som ansvarar för att Försäkringskassan får läkarintyget, inte din läkare. Har du frågor om din rätt till ersättning ska du prata med din arbetsgivare eller med Försäkringskassan.

Redan i inledningen av en sjukskrivning bör du tillsammans med din läkare och arbetsgivare fundera över vad som kan underlätta din återgång till arbetet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter