Arbetsgivare

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på, och i nära anslutning till arbetsplatsen.

Syftet med rehabiliteringen är att den medarbetare som drabbats av en skada eller sjukdom ska återfå/behålla sin arbetsförmåga med målsättningen att återgå till sitt arbete.

Ansvaret omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Efter samtycke från medarbetaren kan du vid behov kontakta rehabiliteringskoordinatorn på sjukskrivande enhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.