Arbetsgivare

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på, och i nära anslutning till arbetsplatsen.

Syftet med rehabiliteringen är att den medarbetare som drabbats av en skada eller sjukdom ska återfå/behålla sin arbetsförmåga med målsättningen att återgå till sitt arbete.

Ansvaret omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Efter samtycke från medarbetaren kan du vid behov kontakta rehabiliteringskoordinatorn på sjukskrivande enhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter