Lungröntgen, akut

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Lungröntgen, akut

  • Hos patient med symtom på nedre luftvägsinfektion som kan vårdas i hemmet föreligger ingen indikation för akut lungröntgen.
  • Hos patient med symtom på nedre luftvägsinfektion som bedöms behöva inneliggande vård beställs akut lungröntgen via specialiserad vård.
  • Överväg om akut lungröntgen verkligen behövs, för övriga indikationer.
  • Kontakta bild- och funktion innan remiss skrivs.
  • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.

Rutinförändringar gällande lungundersökningar, Region Skåne

Radiologiska rekommendationer vid Covid-19-infektion, SFMR

Publicerat: 2020-03-30
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter