Urtikaria hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L50- Nässelutslag).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Urtikaria hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Behandling av akut urtikaria. 

Barnmottagning/Hudmottagning

 • Kronisk urtikaria (> 6 veckor).
 • Återkommande urtikaria av oklar genes.
 • Urtikaria kombinerat med systemsymtom.  

Akut urtikaria

 • Duration ofta 1-3 dygn, om orsaken är en akut allergisk reaktion. Utslagen kan komma och gå under några veckor med fritt intervall på några dagar.
 • Idiopatisk – vanligast (80-90%), den utlösande orsaken förblir okänd.
 • Infektionsorsakadlite längre duration, virus vanlig orsak hos barn.
 • Födoämnesallergi (IgE-förmedlad) – kan ge akut urtikaria, ofta som ett av flera symtom vid en svår allergisk, ibland anafylaktisk reaktion. Vanligast hos spädbarn.
 • Läkemedel vanligast är antibiotika, kan utlösa såväl snabbt insättande IgE-förmedlade typ I-reaktioner som immunkomplexmedierade typ III-reaktioner efter flera dagars behandling.
 • Bi- eller getingstick – giftet kan utlösa akut urtikaria samt urtikaria som del i en anafylaktisk reaktion.
 • Myggstick/andra insektsbett kan orsaka urtikaria men oftast bara en lokal kvaddel.
 • Direkt hudkontakt med allergen kan ge akut urtikaria lokalt/generellt, även som del av anafylaktisk reaktion (exempel: latexallergi).
 • Andra sjukdomarovanligt,exempel kollagenoser eller maligniteter 

Kronisk urtikaria

 • Duration mer än sex veckor.
 • Idiopatisk – vanligast, den utlösande orsaken förblir okänd.
 • InfektionsorsakadÖLI, bihåleinflammation, hepatiter, Helicobacter pylori är exempel.
 • LäkemedelNSAID, salicylater, ibland penicillin.
 • Födoämnen – som konserveringsmedel, men ofta svårvärderat.
 • Andra sjukdomarovanliga orsaker som kollagenoser, autoimmun tyreoideasjukdom, antikroppar mot patientens eget IgE.
 • Psykiska faktorerkan påverka duration av urtikaria. 

Fysikalisk urtikaria

 • Tryckurtikaria – under åtsittande kläder, belastning av väskor, ryggsäckar.
 • Dermografism, urticaria factitia – variant av tryckurtikaria vid rivning eller irritation av huden.
 • Kolinerg urtikaria – värme, ansträngning, ofta vid svettning.
 • Köldurtikaria – hastiga temperaturförändringar. 

Urtikariavaskulit

Utslag som är kvar på samma plats > 24 timmar. Kan utlösas av kollagenos.  

Symtom

 • Urtikaria: Kliande nässelutslag – upphöjda svullnader omgivna av rodnad. Kvaddlarna kommer och går och försvinner från en plats inom 24 timmar, för att återkomma på annan plats.
 • Angioödem: Uppträder i anslutning till urtikaria och innebär sällan risk för akut luftvägshinder.
 • Anafylaktisk reaktion: Urtikaria och angioödem samt allmänsymtom som yrsel, kallsvett, tryck över bröstet, andnöd, rethosta, blodtrycksfall, takykardi, magont, illamående, kräkning, diarré. 

Anamnes

 • Klåda? Byter förändringarna lokalisation?
 • Eventuella orsaker till patientens urtikaria enligt ovan? 

Status

 • Hudinspektion: typiska förändringar enligt ovan?
 • Mun och svalg: svullnad?
 • Allmäntillstånd? Tecken på anafylaktisk reaktion? 

Provtagning

 • Vid misstänkt penicillin- eller födoämnesallergi kan specifikt IgE övervägas.  

Akut urtikaria

 • Om del i anafylaxi – behandla enligt akut anafylaxi. 
 • Lindriga besvär behöver ej behandlas.
 • Antihistamin, ibland i dubbel dos, (flera finns receptfritt): 
 • Desloratadin, godkänd från 1 års ålder.
 • Vid svår klåda, eller besvärande angioödem, kan behandlingen kompletteras med systemiska steroider (Betapred, Prednisolon), som engångsdos eller med nedtrappningschema. 

Kronisk urtikaria

 • Undvik eventuella utlösande orsaker.
 • Undvik salicylsyra och NSAID.
 • Lindriga besvär behöver ej behandlas.
 • Antihistamin – ofta i tre-fyra månader.
 • Undvik steroider. 

Indikation för remiss

 • Kronisk urtikaria (> 6 veckor).
 • Återkommande urtikaria av oklar genes.
 • Urtikaria kombinerat med systemsymtom (astma, magont med mera, se ovan). 

Remissinnehåll

 • Anamnes och status.
 • Eventuell utredning och behandling.
 • Föräldrarnas telefonnummer. 

Giltighetstid

Publicerat: 2018-05-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter