Skrikighet hos spädbarn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R688P).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Skrikighet hos spädbarn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Kan hanteras i primärvården förutom vid larmsymtom enligt nedan. 

Barnmottagning

 • Akut remiss vid skrikighet med larmsymtom enligt nedan.
 • Elektiv remiss vid föräldrasvikt där inläggning kan bli aktuell.  

Larmsymtom vid akut skrikighet 

 • Plötsligt påkomna korta skrikperioder i intervall.
 • Tillkomst av kräkningar.
 • Blodig avföring.
 • Orkar inte skrika med kraft.
 • Vill inte/orkar inte amma.  
 • Resistens/ömhet ljumske/pung.
 • Nedsatta rörelser arm/ben. 

Utredning i primärvård

 • Anamnes, uteslut larmsymtom.
 • Bedömning av allmäntillståndet.
 • Tillväxkurvan.
 • Prematur?
 • U-sticka, CRP, temp. 

Orsaker till akut skrikighet

 • Spädbarnskolik: Kraftigt skrik i perioder, ofta kvällar till midnatt. Mer än 3 timmar minst 3 dagar/vecka. Spänner bukmusklerna och drar upp benen. Från första levnadsveckorna till några månader. Barnet är i övrigt friskt, normal tillväxtkurva.
 • Inklämt ljumskbråck: Otröstligt skrikande, kräkningar. Utfyllnad i ljumsken. Ökad risk för prematura spädbarn.
 • Invagination: Vanligast i åldrarna 3 månader till 2 år. Ger i typiska fall buksmärtor i intervall. Blod eller blodtillblandat slem kan komma istället för avföring. Kräkningar kan förekomma. Det lömska med invagination är att symtombilden kan avvika från denna typiska beskrivning.
 • Ileus: hos tidigare opererade barn.
 • Testis- eller ovarialtorsion.
 • Infektioner: otit, appendicit, pyelonefrit, meningit. Samtidig feber och kräkning tyder på infektion.
 • Läkemedelsbiverkan av mediciner hos modern hos nyfödda barn, 0-1 månader, exempelvis SSRI. 

Orsaker till långvarig skrikighet

 • Födoämnesallergi/intolerans.
 • Urinvägsinfektion.
 • Förstoppning.
 • Föräldradepression.
 • Sociala omständigheter/föräldrasvikt.   

Giltighetstid

Publicerat: 2018-05-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter