Atopiskt eksem hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L20- atopisk dermatit)

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Atopiskt eksem hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Lindriga eksem som svarar bra på grupp I och II-steroid. 

Barnmottagning eller hudmottagning

 • Utbredda och svårbehandlade eksem.
 • Misstänkt bakomliggande allergi, till exempel besvärlig klåda, året runt besvär.
 • Hjälp med smörjteknik samt bristande compliance. 

Atopiskt eksem

 • Drabbar ungefär vart femte barn, beror på vissa medfödda anlag och har en koppling till andra allergiska symtom, varför det ofta finns allergi i släkten.
 • Barn med atopiskt eksem löper en ökad risk att få luftvägsallergi senare i livet.
 • Debuterar vanligen tidigt. Drygt hälften insjuknar före ett års ålder, flertalet före fem års ålder. Sjukdomen kan debutera även i tonåren eller senare.
 • Födoämnesallergi finns hos runt hälften av fallen med svårt eksem (även vid amning) och dessa bör därför utredas. 

Atopi

Atopi är den ärftliga benägenheten att bilda IgE antikroppar mot naturligt förekommande antigener i miljön och är den främsta kända riskfaktorn för utveckling av allergisk sjukdom. 

Atopiskt eksem 

 • Generellt torr hud med ökad känslighet för irriterande ämnen (som vatten, tvål, ylle).
 • Spädbarn: vesikulära, ofta vätskande utslag i ansiktet (särskilt kinderna), på extremiteternas sträcksidor, bålen och händerna.
 • Småbarn: papulösa, torra, lichenifierade förändringar i böjvecken (armar och knän), runt hand- och fotlederna, på händerna, halsen och bakom örsnibbarna.
 • Barn >12 år: oftast torra, lichenifierade utslag i ansiktet (runt ögonen), på bålen och händerna.
 • Klåda, ger ofta rivsår.
 • Sömnproblem vid svår klåda.
 • Vätskande, pustulösa eksemförändringar är ofta bakteriella sekundärinfektioner.  

Varianter av atopiskt eksem 

 • Juvenil plantar dermatos, atopiska vinterfötter: torra spruckna fötter, debuterar ofta tidigt, svårbehandlat, sällsynt efter 15 års ålder.
 • Nummulärt eksem: myntformade förändringar.
 • Infraglutealt eksem, toalettsitseksem.
 • Eksem på bröstvårtor: hos tonårsflickor, uni- eller bilaterala, torra, fnasiga, ibland vätskande förändringar.
 • Handeksem. 

Anamnes

 • Hereditet för allergi, astma eller atopi?
 • Torr hud? Klåda?
 • Försämring vid förkylningar?
 • Förbättring sommartid?
 • Överkänslighet mot vissa födoämnen: citrusfrukter, viss choklad, konserveringsmedel, starka kryddor, röd/orange frukt/grönsak/bär (tomat, ketchup)? Detta är ej allergi, behöver ej utredas. 

Status

 • Undersökning av huden: se symtom.
 • Undersökning av eventuell astma, rinit, konjunktivit.

Differentialdiagnoser

 • Infantilt seborroiskt eksem
 • Skabb
 • Svampinfektion
 • Allergiskt kontakteksem
 • Dermatitis herpetiformis vid celiaki

Allmänna råd

 • Undvik för mycket tvål och vatten
 • Bomullskläder, helst löst sittande
 • Badolja i vattnet
 • Kortklippta naglar
 • Noggrann smörjning med mjukgörande salvor/krämer dagligen (masseras in)

Mjukgörande

 • Förskriv endast till patient, mängd enligt nedan
 • Mängd mjukgörande som behövs vid smörjning 1x2 (gram/vecka):
 • Barn 6 månader: 35 g för hela kroppen, 20 g extremiteter
 • Barn 4 år: 60 g för hela kroppen, 35 g extremiteter
 • Barn 8 år: 90 g för hela kroppen, 50 g extremiteter
 • Barn 12 år: 120 g för hela kroppen, 65 g extremiteter

Lindrigt eksem med klåda

 • Grupp I steroid – lokalt 1 x 1
 • Grupp II steroid – några dagar för att lindra klåda
 • Överväg bomullsvantar nattetid
 • Grupp I steroid – hydrocortison (Hydrocortison, Mildison)
 • Grupp II steroid – hydrokortisonbutyrat (Locoid), klobetason (Emovat)

Uppblossning av eksemet

 • Grupp II–III-steroid – överväg lokalt i 1–2 veckor med nedtrappning till grupp I
 • Grupp III steroid – mometason (Ovixan) i första hand, annars betametason (Betnovat)
 • Spädbarn – grupp I steroid (tillägg av grupp II en kort tid på de svåraste ställena)
 • Ansikte – Speciellt kring ögon och mun, bör enbart grupp I användas

Sekundärinfektion

 • Odling – vid vätskande eksem
 • Stafylokocker – vanligast, ofta räcker glukokortikoider, ibland med kaliumpermanganat.
 • Utebliven effekt eller infektionssymtom – antibiotika
 • Streptokocker (betahemolytiska) – ovanligare, ska antibiotikabehandlas
 • 1:a hand – Flukloxacillin (Heracillin) 15-25 mg/kg x 3 i 7-10 dagar
 • 2:a hand – Cefadroxil (Cefadroxil, Cefamox) 15 mg/kg x 2 i 7-10 dagar
 • Pc allergi – Klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 7-10 dagar

Behandling på barn- eller hudmottagning

 • Eksemskola - finns på vissa mottagningar.
 • Salva tacrolimus (Protopic) eller pimekrolimus (Elidel).
 • Bad och ultraviolett ljus.
 • Ibland systemisk behandling med kortison peroralt eller metotrexat.

Indikation för remiss

 • Utbredda och svårbehandlade eksem.
 • Misstänkt bakomliggande allergi, t ex besvärlig klåda, året runt besvär.
 • Hjälp med smörjteknik samt bristande compliance. 

Remissinnehåll

 • Hereditet.
 • Eventuella andra atopiska eller allergiska besvär.
 • Eventuell utförd utredning.
 • Insatt behandling och utvärdering av den.
 • Föräldrarnas telefonnummer. 

Giltighetstid

Publicerat: 2018-06-05
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter