Trakeostomi

Rekommendation 23 - Trakeostomi inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Då specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar med akut prehospital verksamhet kan ha olika teoretisk och praktisk bakgrund finns behov av ett klargörande av ansvarsförhållanden för patienter med trakeostomi.

Genomförande

Specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården förutsätts ha kunskap och kompetens att transportera patienter som spontanandas med trakeostomi.

Ansvar

Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om de olika patienternas hjälpmedel som används. När den enskilde upplever osäkerhet ska detta alltid uppges vid övertaget så ansvarig läkare kan avgöra patientens behov av annan medföljande kompetens.

Utbildning

Under grundutbildning till legitimation ingår omhändertagande och skötsel av patient med trakeostomi. Avsändande klinik förutsätter därför att sjuksköterska i prehospital akutverksamhet besitter denna kunskap.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 100823, 110720, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter