Sändning av vitalparametrar till Akutmottagning SUS Malmö

Rekommendation 122 - Sändning av vitalparametrar till Akutmottagning SUS Malmö inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att utvärdera möjligheten att sända vitalparametrar från ambulansernas LP15 till akutmottagningen i Malmö

Detta kommer att ge mottagande personal på akutmottagningen en kompletterande bild av patientens tillstånd.

Tills vidare omfattar detta endast ambulanserna i distrikt 1.

Sändning av vitalparametrar endast på de ärenden där patienten redan är uppkopplad mot LP15. Ambulansteamet avgör om det är lämpligt att skicka vitalparametrar enligt ovan.

Genomförande

Akuten i Malmö är för närvarande den enda akutmottagning som har mottagningsmöjligheter att ta emot sändningar från ambulansernas LP15.

Akuten Malmö kommer att läggas in som ny mottagare i LP15-sändlistan för ambulanserna i distrikt 1.

Förvarning skall alltid ges enligt förvarningsmall muntligt via RAKEL, sändning av vitalparametrar är ett komplement till denna.

Sändning av vitalparametrar utförs utan att ange patientens personnummer, identifiering görs med ambulansens RAKEL-anropsnummer (MSISDN).

Det skall aldrig skickas EKG till akutmottagningen i Malmö.

Alla Prehospitala EKG skall på sedvanligt vis skickas till respektive HIA för bedömning. Detta innebär att det aldrig skall skickas EKG till akuten Malmö.

Skapad 2012-11-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910, 170630

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter