Rapport om specifik prehospital behandling/utrustning

Rekommendation 18 - Rapport om specifik prehospital behandling/utrustning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Prehospital akutsjukvård använder alltmer specifik utrustning (CPAP, Boussignactub, Benborr/BIG, LUCAS m.fl.) och använder ibland andra läkemedel (t ex Ketalar) än sjukhusen. Behov att fixera intravenös infart kan föreligga under vissa svåra förhållanden när patienter är kallsvettiga eller skall flyttas med risk för att etablerad venväg rycks ut eller disloceras. Det finns skäl att ambulansteamen ska lägga ytterligare vikt vid att tydliggöra vilken typ av utrustning och behandling som använts och används för patienter när de överrapporteras till akutmottagning eller mottagande enhet.

Genomförande

Alla ambulansteam bör försäkra sig om att mottagande läkare eller sjuksköterska på sjukhus har kännedom om vilken specifik utrustning eller prehospital behandling som har givits eller använts för patienten. Även risker och biverkningar med given utrustning och behandling bör beskrivas. Om inte kunskap finns hos mottagande team bör utrustning avlägsnas och behandling avslutas.

Exempel

  • att konventionell ventilation med Boussignactub som har pågående övertrycksflöde via sidoanslutningar inte får göras pga risk för extremt höga tryck i andningsvägarna.
  • att infusion med intraosseös infart endast är temporär och bör ersättas av annat system snarast möjligt
  • att LUCAS behandling endast får användas av utbildad personal
  • att Vygons CPAP-utrustning ger höga syrgaskoncentrationer medan andra system ger lägre koncentrationer
  • att Ketalar givits intramuskulärt och att kvardröjande effekt kan finnas kvar
  • att fixationsutrustning eller tejp på extremiteter skall kontrolleras, ändras eller avlägsnas. Vid behov av att fixera intravenösa infarter på extremitet med cirkulärtejp, skall detta markeras tydligt vid tejpstället samt rapporteras muntligt och skriftligt på journal vid ankomsten till sjukhuset.
  • att om KED-väst eller liknande utrustning behålles på sjukhus så skall återlämnande ske enligt överenskommelse och borttagandet skall ske enligt instruktion utan att man klipper eller skär i immobiliseringsutrustningen.

Skapad 2006-10-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101,110720,110727, 130910 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter