Prehospital behandling av sårskador

Rekommendation 151 Prehospital behandling och omvårdnad av sårskador inom ambulanssjukvården i Skåne.

Prehospital behandling och omvårdnad innebär bland annat omläggning och omhändertagande av akut uppkomna sår och skador. Nedanstående triagering av sårskador ska ske inom ambulanssjukvården i Skåne, för att säkerställa att vården blir lika oavsett leverantör av vården.

Rengöring av sår sker inne på sjukhus. Eventuell grovrengöring såsom glasbitar, stenar med mera kan göras prehospitalt. Föremål som sitter fast i såret såsom till exempel stickvapen skall sitta kvar. Ambulanssjukvårdens förband är tillfälliga förband! Det första som vanligtvis görs på sjukhuset är att förbandet tas bort. Lägg hellre funktionella än estetiskt tilltalande förband!

Blottade tarmar och senor ska läggas om med fuktigt förband.

Frikostig triagering till läkarbedömning gällande skador på huvud, hals, ansikte (oavsett allvarlighetsgrad).

Grovt kategoriserat finns det sex typer av sårskador.

 

 

 

Skapad 2018-01-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter