Boussignactub - handhavande

Rekommendation 35 - Boussignactub - handhavande inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Då Boussignacs tub inte är fullt känd i alla delar av den skånska sjukvården behövs information kring handhavande.

Genomförande

Intubation sker på sedvanligt sätt, därefter kopplas syrgasen (15 l/min) till tubkanalerna. Om patienten återfår spontancirkulation, kopplas syrgasen i tubkanalerna ifrån och patienten ventileras som vanligt. Om nytt cirkulationsstillestånd, avsluta ventilering och återanslut syrgasen i tubkanalerna.

  • Vid samtidig behandling med LUCAS säkerställs ventilation med hjälp av de mekaniska kompressionerna och Boussignacs tub.
  • Märkning: Tuben skall märkas med märkningstape. OBS! Boussignactub (röd text på vit botten) på tuben omedelbart nedom kopplingsstycket. Se bild (PowerPoint-fil, öppnas i ett nytt fönster).
  • Då Boussignactuben arbetar med ett kontinuerligt syrgasflöde, får man ej ansluta ventilationsblåsa, ventilator eller koldioxidindikator om man ej säkerställt att syrgasflödet i tubkanalerna är avstängt. Öppningen på tuben får aldrig täckas när syrgasen är ansluten. Systemet måste vara öppet annars kan alltför höga luftvägstryck leda till pneumothorax.
  • Kontroll av tubläge. Vid varje förflyttning av patienten kontrolleras tubläget genom att syrgasen i tubkanalerna kopplas ifrån och patienten ventileras manuellt och auskultation göres. Därefter kopplas syrgasen i tubkanalerna åter.
  • Åtgärder då patient avlämnas på sjukhus. Syrgasen kopplas ifrån tubkanalerna och tubens syrgasslang rullas ihop till ett nystan och tejpas ihop (se bild 2) innan patienten lyftes ur ambulansen. Patienten ventileras därefter med blåsa. Mottagande läkare kan, utifrån sjukhusets lokala riktlinjer, och om han/hon har nödvändig kunskap, välja att åter koppla in syrgasen i tubkanalerna.
  • Medicinskt ansvarig i ambulansteamet ansvarar för att ansvarig läkare på mottagande enhet informeras om att patienten har en Boussignactub och att denna är utan syrgasflöde i tubkanalerna och kan användas som en vanlig tub.
  • I händelse av komplikation/risk för komplikation/osäkerhet i användningen av Boussignacs tub skickas avvikelse till RSPE.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110720, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter