Ambulanstransport av små barn

Rekommendation 63 - Ambulanstransport av små barn inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Barn är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården och när det gäller medicinsk behandling är Skånes ambulanser adekvat utrustade för behandling av sjuka barn. Vid själva ambulanstransporten har emellertid små sjuka barn (0-3 år) ofta suttit i förälderns knä placerade i den s.k. vårdarstolen. Detta kan inte längre anses som acceptabelt.

Inom ambulanssjukvården finns svårigheter att ständigt medföra bilbarnstol av utrymmesskäl, varför behov bilbarnstol idag kan aviseras av larmoperatör så att man kan medföra detta vid planerade transporter av barn. Problem kan dock uppstå då ambulansenhet måste dirigeras direkt till en skade-/insjuknandeplats och tid ej finns för att hämta bilbarnstol.

Genomförande

I Skåne finns barnsele, oftast från Ferno®, i samtliga ambulanser. Konventionella bilbarnstolar monterade på Alfa-bår® finns att använda/hämta på ambulansstationen i Malmö och Helsingborg. I akuta fall där barnet inte tillåter att transporteras åtskilt från föräldrar rekommenderas att föräldern och barnet transporteras på båren med ryggstödet uppfällt mot färdriktningen. När barnet är allmänpåverkat och behöver ligga på båren för vård, kan även bårens ordinarie fyrpunktsbälte användas, ev. kompletterat med viss polstring med filtar (se bild).

En ytterligare möjlighet är att använda barnets/familjens barnstol om den kan fästas med endast säkerhetsbälte (oftast de minsta stolarna för nyfödda) med ryggen i färdriktningen.

Transporter mellan Barnkliniken, IVA SUS Lund och Barnkliniken SUS Malmö kommer förmodligen att öka. Vid de allra flesta uppdrag kan barnselen användas men vid ett fåtal transporter krävs barnstol. Vid dessa uppdrag ska bår med barnstol hämtas på ambulansstationen Malmö eller i Helsingborg. Barn-Iva i Lund är väl insatta i de båda alternativen och kommer att meddela vid beställningstillfället vilken utrustning som behövs. De allra minsta barnen transporteras i kuvös och samverkan sker då med Neonatal.

Pedi-Mate säkerhetsbälte för barn från Ferno® är godkänd för barn från 4,5 kg till 18 kg. Bilbarnstolar monterade på Alfa-bår® är godkänd för barn från 3 kg till 18 kg.

Skapad 2008-07-18 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 081110, 110303, 110720, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter