Kontakta ambulanssjukvården

Här hittar du kontaktuppgifter till ambulanssjukvården i Skåne: Region Skånes prehospitala enhet, regionala instruktörer och den regionala utbildningsgruppen.

Region Skånes Prehospitala Enhet

 • Administration

  Poul Kongstad

  Enhetschef
  Mobilnummer 0705-93 44 48
  E-post Contact

  Pelle Englezon

  Handläggare
  Telefon 046-755 77 42
  Mobilnummer 0705-31 51 01
  E-post Contact

  Hans Blomqvist 

  Handläggare
  Mobilnummer 072 597 54 27
  E-post Contact

 • Utbildning och forskningssamverkan

  Anita Danielsson

  Regional ambulanschef , utbildning och FOU
  Telefon 046-755 77 40
  Mobilnummer 0706-02 43 00
  E-post Contact

  Carina Ekdahl-Hallqvist

  Handläggare KSM , Kontaktperson för katastrofmedicinsk utbildning och övning
  Telefon 046-755 77 40
  Mobilnummer 0705-68 71 93
  E-post Contact

  Lizbet Todorova

  Universitetslektor, FOU ansvarig RSPE
  Mobilnummer 0766-48 60 47
  E-post Contact

 • Teknik och drift

  Anna-Karin Lundin

  Handläggare
  Mobilnummer 0702-697911
  Telefon 046-755 77 21
  E-post Contact

 • Medicin

  Poul Kongstad

  Regional prehospital chefläkare
  Telefon 0705-93 44 48
  E-post Contact

  Arne Olofsson

  Ambulansöverläkare, biträdande chefläkare
  Telefon 0766-48 65 53
  E-post Contact

  Åsa Granquist 

  Ambulansöverläkare i distrikt 1, Falck Ambulans AB
  Telefon 0733-10 75 68
  E-post Contact

   Maria Janson

  Ambulansöverläkare i distrikt 2, Samariten Ambulans AB
  Telefon 0706-26 37 50
  E-post Contact

  Hans Lindholm

  Ambulansöverläkare i distrikt 3, Skånevård Sund
  Telefon 0725-97 25 32
  E-post Contact

  Peter Kardum

  Ambulansöverläkare i distrikt 4, Falck Ambulans AB
  Telefon 0703-42 67 75
  E-post Contact

Regionala instruktörer

 • Förstärkt Sjukvårdsledning,FSL

  Leif Björk E-post Contact

  Caroline Hagström E-post Contact

  Marcus Waller E-post Contact

   

  Anja Ekblad E-post Contact

  Lizzy Hörgård E-post Contact

   

  Conny Barnesjö E-post Contact

  Peter Hallin E-post Contact

  Daniel Wedholm E-post Contact

   

  Lars Lanevi E-post Contact

  Helena Nilsson E-post Contact

   

   

   

 • Prehospital sjukvårdsledning (PS) i Skåne

  Regional  PS Fakultet, Prehospital Sjukvårdsledning .  

  10 regional instruktörer

  Ambulansdistrikt 1

  Leif Björk
  E-post Contact

  Caroline Hagström
  E-post Contact

  Marcus Waller
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 2

  Anja Ekblad
  E-post Contact

  Lizzy Hörgård
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 3

  Conny Barnesjö
  E-post Contact

  Peter Hallin
  E-post Contact

  Daniel Wedholm
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 4

  Lars Lanevi
  E-post Contact

  Helena Nilsson
  E-post Contact

 • Hygienombud

  Ambulansdistrikt 1

  Karolina Snygg
  E-post Contact 

  Ambulansdistrikt 2

  Ida Åkesson
  E-post Contact

  Anna Schiller
  E-post Contact

  Caroline Karlsson
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 3

  Daniel Vasilcin
  E-post Daniel.Vasilcin.@skane.se

  Marlene Edebol
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 4

  Sara Kosovac
  E-post Contact

  Mikael Dahlström 
  E-post mikael.dahlström@falck.st

  SOS Alarm

  Anne-Louise Magnusson
  E-post Contact

 • CBRNE
  • CBRN-instruktör, sjukhus

   Helsingborg

   Dennis Svensson
   E-post Contact

   Louise Godden
   E-post Contact

   Hässleholm

   Björn Arvidsson
   E-post Contact

   Elin Nilsson
   E-post Contact

   Jonas Möller
   E-post Contact

   Kristianstad

   Ingemar Hermansson
   E-post Contact

   Landskrona

   Anna Röstin
   E-post Contact

   Lund

   Boel Rudolfsson
   E-post Contact

   Stavros Mpatsiaris
   E-post Contact

   Malmö

   Jessica Tibell
   E-post Contact

   Maria Håkansson
   E-post Contact

   Trelleborg

   Ulla-Britt Danielsson
   E-post Contact

  • CBRNE-instruktör, ambulans

    

    

   Peter Hallin, distrikt 3
   E-post Contact Andersson, distrikt 1
   E-post
   Contact

    

   Susanne Stendahl


   E-post Contact

    

   Torbjörn Lindau, distrikt 3
   E-post Contact

  • Skyddsmasksinstruktör, ambulans

    

   Anna Ardevi, distrikt 2
    Contact

   Sandra Johansson, distrikt 2
    Contact

    

   Peter Hallin distrikt 3

   PContact

    

    

    

    

    

   Susanne Stendahl, distrikt 4
   E-post Contact

   Ängelholm

   Torbjörn Lindau, distrikt 3
   E-post Contact

 • Sjukvårdsinsats till sjöss (SITS)

  Höganäs

  Nina Holmberg
  E-post Contact

  Malmö

  Jan-Anders Nilsson
  E-post Contact

  Simrishamn

  Nicklas Arwidsson
  E-post Contact

 • RETTS

  Ambulansdistrikt 1

  Jonas Lindgren
  E-post Contact

  Anna Lindtröm
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 2

  Camilla Martinsson
  E-post cContact

  Ida Linder
  E-post iContact

  Ambulansdistrikt 3

  Angelica Söderquist
  E-post angelica.Söderquist@skane.se

  Mia Baltrock
  E-post Contact

  Jenny Andersson
  E-post j.Contact

  Ambulansdistrikt 4

  Jana Eldh
  E-post Contact

 • ISPASS 2

  Ambulansdistrikt 1

  Andreas Koch, verksamhetsspecialist
  E-post Contact

  Jonas Lang
  E-post Contact

  Daniel Vigström
  E-post Contact

  Mickael Karlsson
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 2

  Hasse Hansson, verksamhetsspecialist
  E-post Contact

  Andreas Malm
  E-post Contact

  Jonas Källberg
  E-post Contact

  Camilla Martinsson
  E-post Contact

  Lau Jörgensen
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 3

  Sven Åke Hansson, verksamhetsspecialist
  E-post Contact

  Johan Persson
  E-post Contact

  Lena Forsell
  E-post Contact

  Anneli Ekdahl
  E-post Contact

  Agneta Kristensson
  E-post Contact

  Ambulansdistrikt 4

  Samuel Elfblad, verksamhetsspecialist
  E-post Contact

  Mathias Anderberg
  E-post Contact

  Dan Gullstrand
  E-post Contact

 • RAKEL

  Region Skåne har 15 regionala instruktörer. Fyra av dessa instruktörer är också verksamhetspecialister.

  Ambulansdistrikt 1

  Leif Björk, verksamhetsspecialist
  Contact

  Linus Johansson
  Contact

  Tomas Andersson
  Contact

  Ambulansdistrikt 2

  Hasse Hansson, verksamhetsspecialist
  Contact

  Krister Nilsson
  Contact

  Anja Ekblad
  Contact

  Renzo Vargas
  Contact

  Ambulansdistrikt 3

  Daniel Wedholm ,verksamhetsspecialist
  Contact

  Conny Barnesjö
  Contact

  Peter Hallin
  Contact

  Henrik Persson
  Contact

  Filip Lundgren
  Contact

  Ambulansdistrikt 4

  Stellan Borg, verksamhetsspecialist
  Contact

  Fredrik Nilsson
  Contact

  Roger Jönsson
  Contact 

 • HLR

  HLR instruktörerna i ambulanssjukvården utbildar fom Hösten 2017 enligt nationella riktlinjer anpassade till användning av LUCAS 2.

   

Övriga kontakter

 • Regional utbildningsgrupp (RUG)

  Regional Utbildnings Grupp (RUG) är en samverkansgrupp för Region Skånes ambulanssjukvårds utbildningsfrågor och träffas 4 till 6 gånger om året.

  Representanterna från ambulanssjukvården har mandat att hantera samtliga utbildningsfrågor.

  Vi tar tacksam emot förslag på utbildningsaktiviteter från verksamheten. Kontakta din distriktsrepresentant eller någon annan i RUG gruppen nedan.

  Falck Ambulans AB

  Ambulansdistrikt 1
  Jonas Lang
  E-post  jContact 

  Ambulansdistrikt 4
  Jonas Trobäck Nilsson
  E-post jContact

  Samariten Ambulans AB

  Ambulansdistrikt 2
  Anna Ardevi
  E-post Contact

  Helsingborg Akutcentrum Ambulansenheten

  Ambulansdistrikt 3
  Johan Persson
  E-post jContact

  SOS Alarm AB

  Lenka Jindra
  E-post lContact

  Region Skånes Larmcentral

  Region Skånes Prehospital Enhet (RSPE)

  Carina Ekdahl-Hallqvist
  E-post cContact

  Lizbet Todorova
  E-post lContact

  Pelle Englezon
  E-post pContact

  Anita Danielsson (sammankallande)
  E-post aContact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter