Tvåbilslarm

Direktiv 20 - Tvåbilslarm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

När larmcentral bedömer att enskild patient har behov av utökade ambulansresurser finns möjlighet att redan vid utalarmering tillse att patienten får optimala resurser.

 

Följande kliniska situationer kan ge möjlighet till tvåbilslarm:

  • Vid hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp
  • Vid misstanke om traumapatient som uppfyller traumalarmskriterierna.
  • Vid medvetandepåverkad patient med misstanke om livshotande påverkan av andning och cirkulation
  • Vid allvarlig smitta, se vårdprogram smitta på väg

Optimala resurser vid utalarmering innebär att larmcentral i dessa fall även har möjlighet att göra förfrågning om dörrforcering via räddningstjänst då det är uppenbart att ambulanssjukvården inte har åtkomst till patienten.

I övriga fall rekommenderas att ambulansteam gör en bedömning på plats innan nästa enhet larmas.

 

 

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110711, 130906, 141120, 160614, 170825, 171206

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter