Reservväg vid utalarmering av prehospitala resurser

Direktiv 53 - Reservväg vid utalarmering av prehospitala resurser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att säkerställa att ambulansdiregenten erhåller kvittens av prehospital resurs, samt att tiden från utalarmering till kvittens är så kort som möjligt.

Genomförande

Vid utalarmering av prehospital resurs från sin hemmastation gäller följande: ambulansdiregenten larmar på primär larmväg via RAKEL En tidsövervakning för kvittens startar på 90 sekunder vid prio 1.Vid övriga prio är det lite längre kvittenstider. Tidsövervakningen har anpassats till dessa.

  • Har ambulansdiregenten inte fått kvittens när tidsövervakningen löper ut , ringer ambulansdiregenten upp sökt enhet via mobiltelefon. Detta innebär att personalen alltid skall bära mobiltelefonen med sig.
  • Får ambulansdiregenten inget svar på mobiltelefon larmas annan enhet. Antingen på samma station eller annan lämplig station, bedömning sker av ambulansdiregenten.
  • Avvikelse skall skrivas vid användandet av reservvägs utlarmning

Skapad 2009-12-29 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110719, 130910, 160614, 170713

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter