IVPA/Sjukvårdslarm - uppföljning

Direktiv 48 - IVPA/Sjukvårdslarm - uppföljning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att kunna göra en uppföljning avseende statistik och kvalitetsmål för IVPA och Sjukvårdslarm är det nödvändigt att varje Räddningstjänst inrapporterar halvårsvis vissa uppgifter. Det är önskvärt att varje räddningschef tillser att själv eller via arbetsfördelning inrapportera uppgifter för uppföljning vilket sker hos ansvarig överläkare i Region Skåne.

Genomförande

I nuvarande initialt läge avses dessa uppgifter:

  • Sjukvårdslarm Hjärtstopp
  • IVPA uppdrag
  • Dörrforcering
  • Bärhjälp

 

Skapad 2007-11-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110719, 130709, 140422, 170725

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter