IVPA/Sjukvårdslarm - dokumentation

Direktiv 54 - IVPA/Sjukvårdslarm - dokumentation inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

Vid insats av Räddningstjänst enligt avtal är det viktigt med en konsekvent dokumentation för säker statistik, fakturakontroll, god patientsäkerhet och uppföljningsmöjlighet för återkoppling till den styrka som gjort insatsen.

Genomförande

Rapporten skickas digitalt till Contact efter utfört uppdrag.  Enligt gällande direktiv insändes fakturan när rapporten är skickad till:

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Referens IVPA
205 01 Malmö

Övrigt

Sjukvårdsrapport ska alltid skrivas vid patientkontakt och muntlig rapport till ambulansteam direkt kan ta över vården och fortsätta patientens behandling.
Ambulansteam registrerar i journalsystem och ska alltid notera åtgärder utförda av räddningstjänsten.

Skapad 2008-12-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110719, 130910, 140124, 170725, 180106

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter