Intraosseös infart

Direktiv 16 - Intraosseös infart inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

I varje ambulans ska finnas kompetens och utrustning med möjlighet till livsviktig tillförsel av läkemedel eller vätska där perifer venväg ej snabbt går att etablera. Idag används framför allt EZ-IO och det är för dessa instruktionen nedan gäller.

Genomförande

Vederbörande ambulansentreprenör tillser att det finns instruktörer lokalt i verksamheten.

Indikationer

Kritiskt sjuk/skadad patient som är i omedelbart behov av infart för administrering av läkemedel eller vätska och där man inte kan sätta en PVK inom 90 sek. (Vid barn-HLR inom 60 sek).

Kontraindikationer

  • Om patienten haft IO infart i samma ben inom 48 timmar
  • Tecken på infektion vid tilltänkt punktionsställe.
  • Frakturer eller tidigare större ortopediska ingrepp (protes i knäled etc) i aktuellt ben
  • Svårigheter att hitta insticksställe

Observera

  • Punktionsställe: proximala och distala tibia (alla), humerus (barn> 5 år samt vuxna), distala femur (barn <5 år)
  • All vätska och alla läkemedel som kan ges intravenöst, kan ges intraosseöst (samma dosering). Man måste dock infundera med övertryck i den intraosseösa nålen.
  • Vaken patient kan vid behov smärtlindras: Xylocain (20 mg/ml)
  • Vuxen: 1 ml Xylocain (20 mg/ml), avvakta 15 sekunder, Flusha med 10 ml NaCl, berätta för patienten att det kommer att göra ont i någon sekund, ge därefter ytterligare 1 ml Xylocain.
  • Barn: 0,5 mg per kg som första dos, kan upprepas med halva dosen
  • Patienten ska märkas med det rosa armband som finns i förpackningen

Skapad 2003-09-04 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 100909, 110714, 120410, 121008, 130906, 140110, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter