Initial medicinsk behandling och utrustning

Direktiv 71 - Initial medicinsk behandling och utrustning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

I modern ambulanssjukvård med högre medicinsk kompetens används alltmer avancerad medicinsk teknisk utrustning för att ge ett mer allsidigt och avancerat omhändertagande. Utrustningen i sig tenderar ofta allt bli mindre och lättare men den sammanlagda vikten för all utrustning kan i dag bli högre än tidigare. Med anledning av detta görs följande förtydligande till val av medicinsk behandling och medicinsk utrustning.

Genomförande

Den medicinskt ansvarige i ambulansteamet beslutar och ansvarar för vilken medicinsk utrustning som primärt skall medtagas till patienter utifrån tilltänkt behandling enligt gällande behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Beslutet baseras på kliniska uppgifter från ambulansdirigent, geografi och lokala förutsättning i bostad eller på insjuknandeplats.

Skapad 2010-05-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110719, 171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter