Informationsrutiner för nytt arbetspass

Direktiv 22 - Informationsrutiner för nytt arbetspass inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att på ett optimalt sätt kunna styra och leda verksamheten behöver RSPE och leverantörer säkra kontinuerliga informationskanaler till samtliga medarbetare inom ambulanssjukvården. Aktuella hemsidor innehåller viktig ibland dagsaktuell drifts- och medicinsk information.

Genomförande

Varje medarbetare måste dagligen ta del av och uppdatera sig på nyheter på såväl respektive leverantör som RSPE:s hemsida.

Pågående ambulansteam informerar omgående SOS-Alarm om de kontaktvägar (RAKEL nummer & telefonnummer till reservambulans) som gäller för behov av utalarmering innan avgående tjänstgörande ambulansteam är tillbaka på stationen.

 

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110719, 121227, 130906, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter