HLR - allmänt om prehospital HLR

Direktiv 38 - HLR - allmänt om prehospital HLR inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Illustrera olika aspekter på HLR i Skåne. Övergång till A-HLR sker successivt under hösten 2017, MA beslutar om vilken algoritm som ska användas med hänsyn till senaste utbildningen. Från 1 januari 2018 gäller A-HLR för samtliga ambulansteam 

Genomförande

A-HLR

  1. Ingen pulskontroll görs vid konstaterande av hjärtstopp utan pulskontroll görs bara vid potentiellt pulsgivande rytm vid förnyad EKG-analys.
  2. Defibrillering skall ske så fort som möjligt även vid obevittnat hjärtstopp. Det är dock av största vikt att manuell HLR 30:2 görs med god kvalité tills LP 15 är kopplad.
  3. LUCAS kopplas vid Asystoli/PEA så fort som möjligt efter första analys och vid VF/pulslös VT efter den första defibrilleringen.
  4. Adrenalin och Amiodaron (Cordarone®) ges till vuxna och barn enligt algoritm.

D-HLR

Räddningstjänsten gör D-HLR enligt de nationella riktlinjerna. Pulskontroll utförs inte vid konstaterande av hjärtstopp eller senare. HLR inleds omedelbart efter att hjärtstoppet konstaterats och analys av hjärtrytm och eventuell defibrillering görs så fort som möjligt därefter. Vuxenpads används även till barn men fri luftväg och assisterad andning prioriteras enligt riktlinjerna.

Luftvägar

Boussignacs endotrakeala tub används prehospitalt vid hjärtstopp på vuxna och får användas av den som har intubationsdelegering och har genomgått A-HLR utbildning.

Om patienten ej är intuberad görs kompression/ventilation i förhållandet 30/2 varvid LUCAS stängs av vid ventilationen.

Barn A-HLR

Utförs enligt nationella riktlinjer.

Trauma HLR
Se rekommendation 144

Registrering i nationellt register för hjärtlungräddning

Skall göras av Medicinskt ansvarig (MA) i ambulansteamet i de fall HLR påbörjats av bystander eller ambulansteamet. Observera att även patienter som återfått normal cirkulation innan ambulansens ankomst skall registreras.

Skapad 2007-02-23 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 080219, 111205, 120316, 130416, 130910, 140124, 171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter