Evakuering av ambulansens vårdutrymme

Direktiv 85 - Evakuering av ambulansens vårdutrymme inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Efter en snabbt förlöpande brand i en ambulans under utryckning den 10 juli 2008 så har beredskap för snabb evakuering av patient från ambulansens vårdutrymme varit ett högprioriterat område för kunskap och träning.

Genomförande

Alla medarbetare skall ha kännedom och praktiskt genomfört en simulerad evakuering av docka eller markör från den/de ambulansfordon som man tjänstgör på. Övningen kan gå till så att markör/docka läggs på säkrad spineboard försedd med syrgas, pulsoximeter, blodtrycksmanschett och dropp. Därefter görs evakuering på beslut från sjukvårdsledaren varvid fordonet stannas och patienten uttages skyndsamt. Övningen tidmätes och kan med fördel upprepas några gånger för bättre resultat. I ett av övningstillfällena kan användning av fordonets brandsläckare simuleras och eventuella problem kring vårdarens möjligheter att själv ta sig ut vårdutrymmet diskuteras.

Skapad 2008-07-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110721, 130910, 171120

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter