Nationella traumalarmskriterier 2017

Direktiv 121 Nationella traumalarmskriterier 2017 inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Region Skåne följer de nationella traumalarmskriterierna utarbetade av LÖF och för det fullständiga bakgrundsmaterialet och senaste uppdateringen se LÖF:s hemsida: www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rekommendationer-saker-trauma

RETTS ESS-2017 följer dessa kriterier. 

Fullt traumalarm (Röd enligt RETTS)
Fysiologiska kriterier
Behov av ventilationsstöd
AF <10 eller >29  
Barn: Andningspåverkan
BT <90 eller ej palpabel radialispuls  
Barn: Kapillär återfyllnad >2 s  
Barn, Puls: 
0‒1 år: <90 eller >190 
1‒5 år: <70 eller >160
RLS >3 eller GCS <13 

Anatomiska kriterier
Penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä Öppen skallskada/impressionsfraktur
Ansikts-/halsskada med hotad luftväg
Instabil/deformerad bröstkorg
Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur
Misstänkt ryggmärgsskada
>2 frakturer på långa rörben
Amputation ovan hand/fot
Stor yttre blödning
Brännskada >18 % eller inhalationsskada  

Begränsat traumalarm (Orange enligt RETTS)
Skademekanism
Bilolycka >50 km/h utan bilbälte
Utkastad ur fordon
Fastklämd med losstagningstid >20 min
MC-olycka (eller motsvarande) >35 km/h
Barn: Påkörd/överkörd av motorfordon
Fall >5 m
Barn: Fall >3 m  

Observandum
Om inga kriterier för traumalarm är uppfyllda, men ett eller flera observandum föreligger, ska detta meddelas akutmottagning för att prioritera handläggning av patient, anpassa behov av larm eller korrigera larmnivå.
T.ex. successiv försämring av misstänkt allvarligt skadad patient, ökad blödningsrisk (antikoagulantia), ålder <5 år eller >60 år, allvarlig grundsjukdom, hypotermi <35°C, drogpåverkad eller gravid

Skapad 2017-04-18 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter