CODE-STAT LP15

Direktiv 106 - CODE-STAT LifePak (LP) 15 inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

CODE-STAT är ett datagranskningsverktyg som kopplas till LP-15 för retrospektiv analys vilket underlättar åtkomst till data, rapporter och eftergranskning av en incident som plötsligt hjärtstopp. CODE-STAT-programmet registrerar bröstkompressioner i patientens kontinuerliga EKG-rapport och beräknar automatiskt statistiska HLR-uppgifter som kompressionsfrekvens och "hands-off"-tid. Data kan användas för både kvalitetssäkring men även i utbildningssyfte.

Målet är att säkerställa Hjärtstoppsdata från LP15 för kvalitetssäkring och uppföljning genom att införa en CodeStat (mottagare) per ambulansdistrikt för sändning av alla hjärtstopps/återupplivningsåtgärder och kunna granska/analysera de hjärtstoppssändningar som är genomförda i eget distrikt.

Genomförande

Fyra nya mottagare finns inlagda i sändlistan på alla LP15, dessa är distriktsindelade: HJARTSTOPP D1, D2, D3 och D4. (Detta görs av LP15 ansvariga, manual är utskickad till distriktsledning).

En central CodeStatmottagare är redan installerad och driftsatt på RSPE, för alla hjärtstopp sändningar i regionen.

Ambulansteamet skall

Efter avslutat hjärtstopps uppdrag, gå in i LP15 arkiv och därifrån skicka aktuell data till den hjärtstoppsmottagare som motsvarar det distrikt man tillhör.

Exempel

  • Ambulans från Distrikt 1 skickar till HJARTSTOPP D1.
  • Ambulans från Distrikt 2 skickar till HJARTSTOPP D2.

Data som skickas är den LP15 registrerat via uppkoppling med defibrilleringselektroder. Man skickar till den mottagaradress som motsvarar det ambulansdistrikt man tillhör.
Ange: Namn, Personnummer, Ärendenummer, Ålder och Kön i det aktuella ärendet i LP 15 arkivet, innan ni skickar det till HJARTSTOPP D1 – D4.

Manual är utskickad till ledning för respektive ambulansdistrikt.

Vid frågor kontakta i första hand er närmaste LP15 ansvarig.

Skapad 2015-07-02 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Reviderat 170627, 171211

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter