Boussignactub

Direktiv 98 - Boussignactub inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

En ny typ av Boussignactub har kommit på marknaden. Som en säkerhetsåtgärd sitter syrgasslangen, på den nya tuben fastskruvad på ett sådant sätt att slangen måste skruvas loss för att man skall kunna ansluta Rubens blåsa och EMMA (kapnograf).

Genomförande

Den nya typen av Boussignactub får användas i ambulanserna förutsatt att man har kännedom om den nya tuben och dess funktioner och säkerhetsfunktioner.
Den nya tuben kräver ett delvis nytt handhavande vid intubation och säkerställande av initialt tubläge. EMMA kan användas på konventionellt sätt med Rubens blåsa och manuell ventilation förutsatt att patienten producerar tillräcklig mängd koldioxid under pågående HLR.

Sjukhusen har inte fått information om den nya typen av tub vilket bör beaktas vid rapportering.

Skapad 2013-03-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130906, 131203

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter