Behandlingsriktlinjer intensivvårdsambulans

Direktiv 88 - Behandlingsriktlinjer intensivvårdsambulans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Dessa generella direktiv syftar till att ge vägledning för anestesi- och intensivvårdssköterskor i samband med transporter med Region Skånes intensivvårdsambulans.

Genomförande

Grunden för patientens behandling är att ordinationer ges av avsändande läkare. Möjlighet ska alltid finnas att via telefon konsultera avsändande eller mottagande enhets ansvariga läkare för ordinationer och behandlingsförslag.

Ambulanssjuksköterska med anestesispecialitet kan även använda sig av tillämpliga delar av RSPEs behandlingsriktlinjer för primäruppdrag.

Skapad 2004-12-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110719, 130906, 170316

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter