Barntrauma och svårt sjuka barn till SUS i Lund

Direktiv 93 - Barntrauma och svårt sjuka barn till SUS i Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Skånes universitetssjukhus i Lund tar emot barntrauma på både "Stora akutmottagningen" och på barnklinikens akutmottagning. Behov av klargörande om vilka patienter som skall omhändertagas på respektive mottagning är önskvärt liksom för andra allvarligare sjukdomstillstånd.

Genomförande

Till "Stora akutmottagningen" transporteras följande traumatiserade barn:

  1. Påverkan av vitala funktioner (ABCDE)
  2. Specifik skada, t ex skallskada
  3. Allvarlig skademekanism
  4. Immobiliserade barn

OBS! Traumalarm kan utlösas på vidare indikation för småbarn.

Till barnklinikens akutmottagning transporteras övriga traumatiserade barn.

Övriga allvarliga sjukdomstillstånd

Barn med hjärtstopp som behandlas med LUCAS och barn med högt luftvägshinder transporteras till "Stora akutmottagningen"

Skapad 2012-03-27 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130906

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter