Andningsskydd för ambulanssjukvården

Direktiv 59 - Andningsskydd för ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Andningsskyddet är personligt. Vid tjänstgöring inom Skånsk ambulanssjukvård skall det alltid medfölja. Skyddsmasken skall vara packad så att den omedelbart kan användas, tillgänglig, rätt inställd och filter monterat. Andningsskydd består Skyddsmask 90, Filter 90, Filter med klassning A2B2E2K2-P3 radiak samt väska. Vid behov av anpassade glasögon till Skyddsmask 90, beställs dessa via Synoptik. Arbetsgivaren står för kostnaden. (annat andningsskydd än Skyddsmask 90 skall godkännas av RSPE).

Arbetsgivaren ansvarar för utbildning samt tilldelning av andningsskydd till samtliga medarbetare inom operativ tjänst.

Utbildning och tilldelning av skyddsmask skall vara genomförd innan medarbetaren börjar tjänstgöra inom ambulanssjukvården i region Skåne.

Genomförande

Består av teori, tillpassning samt täthetskontroll. Teoridelen finns på RSPE:s hemsida. Certifierad skyddsmaskinstruktör genomför tillpassning samt kontroll av teoridelen. Täthetskontroll genomförs i tårgasmiljö. Polismyndigheten tillhandahåller övningsledare. Certifierad skyddsmasksinstruktör från arbetsgivare/entreprenör skall finnas på plats för att bistå övningsledare.

Varje leverantör skall ha en skyddsmasksrepresentant, samt utarbeta skriftliga rutiner för beställning av ny utrustning, dessa rutiner skall vara tillgängliga för RSPE.

Skyddsmask 90 skall återlämnas till arbetsgivaren/entreprenören vid anställningens avslut.

Skapad 2009-06-09 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110613, 110719, 121114, 130910, 131024

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter