Ablatiokedja SUS

Direktiv 126 - Patienter med misstänkt ablatio (Placentaavlossning) - utvärderingsprojekt SUS Malmö-Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Vid ablatio är barnets syretillförsel via navelsträngen kraftigt påverkad/helt avbruten. Enda behandling som räddar barnet är att det får komma ut. I normalfallet är samtliga involverade medvetna om detta och påskyndar transporter och bedömningar så mycket man kan.

SOS/Skånes Larmcentral: Ambulans larmas ut som prio1 (ingen förändring)

Ambulans: Patient med misstänkt ablatio skall larmas in enligt ordinarie rutin till närmaste förlossningsavdelning (ingen förändring). 

Syfte

Med början 2018-04-01 startar ett projekt i syfte att minska tid till sectio/kejsarsnitt vid ablatio.  Projektet drivs gemensamt av KK SUS, Narkos vid SUS, neonatala vid SUS, ambulanssjukvården samt övriga involverade: dirigering/råd och stöd/ öppenvård. Tanken är att minimera tidsspill i vårdkedjan. Patientgruppen är liten men en positiv påverkan på utfallet för det individuella barnet sker med varje minut som sparas.

Genomförande

Följande gäller för ambulansteam som kör mot KK SUS Malmö-Lund:
Ablatiokedjan gäller för patienter gravida v22+0 med en av följande kombinationer 

* Riklig vaginal blödning

* Vaginal blödning och buksmärta

* Vaginal blödning och spänd livmoder

* Kraftig buksmärta och spänd livmoder 

Ambulansteamet larmar in ett misstänkt ablatio.

Om KK fattar beslut om att slå ut ett ablatiolarm möter KK/narkospersonal upp. 

  • Patienten ligger kvar på ambulansbåren och undersöks i ankomsthall (Malmö) /intagningsrum (Lund)

  • SBAR (30 sek) innan undersökning av patient påbörjas

  • Ultraljudsundersökning av fostrets hjärtfrekvens

  • Snabb uppskattning av pågående blödning (inspektion)

  • Palpation av uterus

  • Bedömning av patientens allmäntillstånd 

Beslut om urakut sectio fattas i lämpliga fall. Patienten lastas i så fall över enligt sjukhuspersonalens anvisningar

Om sectio inte är indikerat skall patienten tas in på ordinärt rum.

I detta läge kan en fylligare rapport lämnas

Skapad: 2018-03-26

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter