Ambulansresurser

Antalet resurser som ska finnas i varje ambulansdistrikt regleras via avtal med respektive leverantör. För verksamheten i ambulansdistrikt 3 finns denna uppgift i uppdraget till förvaltningen Skånevård Sund.

Det finns två olika typer av ambulansresurser: Akut- och transportambulans. Det som skiljer sig i dessa ambulansresurser är enbart kompetensen i ambulansteamet.

Ambulansresurser per station och distrikt (pdf)

I akutambulanserna ska det finnas en specialistutbildad sjuksköterska, medan i transportambulanserna är högsta medicinska kompetens grundutbildad sjuksköterska. Den andra personen i teamet skall lägst inneha kompetens som ambulanssjukvårdare, vilket gäller för båda akut- och transportambulans. Den medicinsk-tekniska utrustningen är identisk.

Utrustningslista ambulans (pdf)

Läkemedelslista ambulans (pdf)

Specialresurser

 • Avancerad räddning

  Specialresursen Avancerad Räddning är sedan den 1 juni åter i drift, se direkt 70

 • Intensivvårdsambulans

  Specialresursen Intensivvårds ambulans är en regional resurs inom ambulanssjukvården i Skåne.

  Resursen finns att tillgå dygnet runt för hela Skåne. Det innebär att det finns en regional mobil resurs bemannad med kompetens och utrustning för intensiv- och neonataluppdrag såväl inom som utom Skåne. Neonataltransporterna kompletteras med personal från barnintensiven.

  Ambulansteamet består av två personer, minst en sjuksköterska med anestesikompetens och en sjuksköterska/ambulanssjukvårdare utbildade och tränade för att utföra uppdraget.

  Bilen driftas på region Skånes uppdrag av Samariten Ambulans AB och är stationerad vid ambulanssjukvården i Lund.

  Intensivvårdsambulansen beställs via SOS Alarm.

 • Kemambulans

  Specialresursen Kemambulans är en resurs inom ambulanssjukvården i Skåne med fokus på händelser och olyckor med farliga ämnen. Den är en resurs att tillgå dygnet runt. Det innebär att det dygnet runt finns en regional mobil sjukvårdsresurs i form av ett ambulansteam i Perstorp.

  Ambulansteamet arbetat tillsammans med Räddningstjänsten i Perstorp men kan även användas för separata sjukvårdsuppdrag med farliga ämnen.

  Teamet är utbildat och övat för att var en resurs som kan hjälpa till med telefonsupport och även göra en insats som stöd till SL på händelseplatsen för att utföra uppdrag i kontaminerad miljö.

  Kemambulansteamet kontaktas via SOS Alarm.

 • Sjukvårdsinsats till sjöss

  I Region Skåne är SITS, sjukvårds insats till sjöss, en specialresurs, organiserat inom ambulanssjukvården i Höganäs, Malmö/Trelleborg och Simrishamn.

  Ett SITS-team består av ett ambulansteam med för uppgiften utbildad och utrustad personal. Beredskapen upprätthålles genom att samtidigt minst ett ordinarie ambulansteam i de berörda ambulansdistrikten har kompetens att utföra ett SITS-uppdrag.

  Ambulansstationerna i Höganäs, Malmö/Trelleborg och Simrishamn svarar för SITS-beredskapen i Skåne. Samtliga team finns för telefonsupport och insats och kan bistå SL, Sjukvårdsledaren, inom hela Region Skåne.

  Insatsområde och förutsättningar

  Insatsområde är primärt svenskt territorialhav runt Skånes kust. I verksamheten ingår endast insats från ytan (båt). Verksamheten bygger på medverkan av Sjöräddningssällskapet SSRS för uttransport av SITS-team, men även andra organisationer t ex lots, kustbevakning och militära resurser kan användas för detta ändamål. Med detta koncept uppnås möjligheten att göra en insats på mindre fartyg, fritidsbåtar och fiskebåtar.

  Följande sjöräddningsstationer är aktuella för uttransport av SITS-team i Skåne.

  • Höganäs
  • Torekov
  • Barsebäckshamn
  • Lomma
  • Falsterbokanalen
  • Trelleborg
  • Ystad
  • Skillinge

  SITS team kontaktas via SOS Alarm Ab.

  Här hittar du utvärderingsblanketter för SITS

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter