Ambulanssjukvård

Här hittar du medicinska riktlinjer, regionala utbildningar och nyheter för hela ambulanssjukvården i Skåne .

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan PreMedic AB (distrikt 4), Samariten Ambulans AB (distrikt 2) och Region Skåne (distrikt 1 och 3).

Vårdprogram och riktlinjer

Utbildning

Leverantörssamverkan

 • Mål för ambulanssjukvården

   Mål för Ambulanssjukvården

  Regionfullmäktige beslutade 2016-11-29 att  Region Skånes tillgänglighetsmål för ambulanssjukvården är att:

  - 90 % av invånarna i Region Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett prioritet 1-uppdrag

  - insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter

  - insatstid på kommunnivå mätt som mediantid  ska vara högst 18 minuter

   Region Skånes värdegrund

  Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån medborgarnas/patienternas behov. Region Skånes strategi för förbättringsarbete 2016-2020 utgår från Region Skånes värdegrund:

  * Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer.

  * Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göraskillnad.

  * Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i.

   

 • Mötesforum för ambulanssjukvården

  Här hittar du planerade möten för ambulanssjukvården i Skåne. Du kan läsa mer utförligt om de olika samverkans och samarbetsformerna här.

  • Avtalsuppföljning

   Q2 2018

   • PreMedic AB, 4 september 2018 09:00-12:00
   • Samariten Ambulans AB, 4 september 2018 13:00-16:00
   • Medicinsk Service, 6 september 2018 13:00-16:00

   Q3 2018

   • Medicinsk Service, 23 oktober 2018 13:00-16:00
   • PreMedic AB, 24 oktober 2018 09:00-12:00
   • Samariten Ambulans AB, 24 oktober 2018 13:00-16:00
  • Forum på operativ nivå

   Avstämningsmöten för dirigering

   Daglig avstämnings möten syftar till ge en översikt och status för att identifiera hur prioritering, dirigering och ambulanssjukvården fungerar.  Dirigeringsmöte sker varje morgon kl 8.15.

   Förvaltningsgrupp RAKEL

   Förvaltningsgruppen för RAKEL arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade Styr och förvaltningsmodellen.

   Förvaltningsgrupp ISPASS

   Förvaltningsgruppen för ISPASS arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade Styr och förvaltningsmodellen.

   Förvaltningsgrupp Medicinsk teknik

   Representanter i förvaltningsgruppen utgörs av utrustningsansvariga från Medicinsk teknik Skåne samt verksamhetrepresentant från VO Ambulans.

  • Forum för taktisk nivå

   Enhetschefsgrupp

   Ett forum med en tydlig agenda och struktur där regionövergripande frågor kan lyftas av olika karaktär.

   • 28 september kl. 09:00-12:00 Samariten står för agendan
   • 23 november kl. 09:00-12:00 PreMedic står för agendan

   Överläkarforum

   Representanter i överläkarforum är ambulansöverläkaren inom respektive distrikt/verksamhetsområde samt den medicinska ledningsansvariga läkaren (MLA) för VO Prioritering, råd och stöd. Deltagarna tar ett gemensamt ansvar för forumet, den medicinske ledningsansvariga ambulansöverläkaren inom VO Ambulans har i uppdrag att sammankalla och leda forumet.

   Åsa Granquist  VO Ambulans
   Johan Aspelund VO Ambulans
   Maria Janson Samariten Ambulans
   Poul Kongstad PreMedic

   Fokusgrupp avvikelser

   Representanter från ambulanssjukvården, Region Skånes larmcentral, 1177 vårdivare på telefon samt SOS Alarm träffas 4 ggr/år för att diskutera vilka avvikelser som förekommer frekvent.

   • 12 september kl 09:00-16:00, Lund
   • 21 november kl 09:00-16:00, Lund
  • IVPA

   Möten med representanter från räddningstjänsterna i Skåne.

    

    
  • RUF Regionalt utbildningsforum

   RUF, Regionalt Utbildningsforum För Ambulanssjukvården i Skåne

   Det regionala utbildningsforumet ansvarar för innehållet i utbildningsdagarna vilket också sker i samråd med överläkarforum.

   RUF gruppens representanter  2018

   Ambulansdistrikt 1, VO Ambulans

   Ambulansdistrikt 2,  Samariten
   Anna Ardevi
   E-post: Contact

   Ambulansdistrikt 3, VO Ambulans  

   Ambulansdistrikt 4, Premedic
   Jonas Trobäck-Nilsson
   E-post:  Contact

   SOS Alarm
   Lenka Jindra
   E-post: Contact

   Skånes Larmcentral
   Linnea Ahlten
   E-post : Contact

   KSM                                                                                                                   Carina Ekdahl Hallqvist
   utbildningshandläggare katastrofmedicinsk utbildning och övning
   E-post: Contact

   Sammankallande
   Caroline Hagström
   E-post: caroline.hagström@skane.se

    

    

    

    

    

    

    

  • Strategiskt Forum för Prehospitalsjukvård

   Ett forum för verksamhetschefer från ambulansdistrikten, verksamhetsområdet Prioritering, råd och stöd, Medicinsk samordnande för överläkarforum samt divisionschefen för MT och Prehospitalsjukvård. Sammankallande för forumet är divisionschefen för MT och Prehospital sjukvård.

   Kommande möten

   • 7 maj kl.13,00-15,00
   • 10 september kl. 13,00-15,00
   • 5 november kl. 13,00-15,00

   Föregående möten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter