BMI -Body Mass Index

BMI räknas ut genom: vikt (kg) dividerat med längd² (m). Exempelvis: Om en person väger 55 kilo och är 1,60 meter lång ska 55 divideras med 1,60 x 1,60. Då blir BMI 21,5.

Rutiner vid vägning

Väg om möjligt utan skor och tyngre kläder eller "tunga" föremål i fickorna. Om skorna inte kan tas av dras ½ kg av för vanliga skor och 1 kg för grova skor/ stövlar. Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före vägning.

Om det är praktiskt möjlighet är det mest optimala att väga patienten/ vårdtagaren vid samma tid på dagen varje gång för att kunna jämföra vikterna. Mest optimalt är på morgonen före frukost. 

Rutiner vid längdmätning

Längden rekommenderas att i första hand mätas stående. Patienten ska vara utan skor, stå rakt med fötterna intill varandra med armarna hängande vid sidorna, axlarna avslappade och blicken riktad rakt fram.

Av medicinska skäl fungerar det ofta inte att mäta äldre personer stående. Socialstyrelsen rekommenderar då att man kan mäta den liggande eller till exempel med hjälp av halva armspännvidden (demispann). Detta gäller personer med kyfos, osteoporos med kotkompressioner, kontrakturer eller amputationer. 

BMI för personer 70 år eller äldre

Det finns inga vedertagna BMI gränser för äldre. Nedanstående är ett förslag på gränser som ofta används. Det är viktig att man tar hänsyn till muskelmassa vid bedömning av vikten. Ett högt BMI (över 29) med en stor muskelmassa är ofta bättre ur överlevnadssynpunkt än lägre BMI (även inom normalviktsspannet) med en mycket låg andel muskelmassa. 

 • mindre än 22 undervikt
 • 23- 29 normalvikt
 • högre än 29 övervikt

BMI gränser 18- 69 år

 • mindre än 18,5 undervikt
 • 18,5- 24,9 normalvikt
 • 25- 29,9 övervikt
 • 30- 39,5 fetma 
 • över 40 grav fetma

Vadomkretsen

Patienter/ vårdtagare som av medicinska skäl inte kan mätas och/eller vägas kan då heller inte få ett BMI uträknat. I denna situation kan man få hjälp av att använda metoden att mäta "vadomkretsen". Detta är en "trubbig" mätmetod men ger en fingervisning och därför ska den endast användas i undantagsfall.

Instruktioner:

 • Sitt med vänster ben fritt hängande i 90° vinkel eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna. Mätningen kan även ske liggande på rygg med avslappnat ben. Benet ska lyftas och knäleden ska vara böjt i 90° vinkel.
 • Vaden ska vara bar.
 • Håll måttbandet i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät runt vaden på det bredaste stället. Mät till närmaste 0,1 cm och notera mätningen.
 • Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största måttet.
 • Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.

I Energi - och proteinkalkylatorn kan du också räkna ut BMI för patient som inte är amputerad

BMI vid amputation

BMI vid amputation - hur man enkelt räknar ut aktuellt BMI för patient som genomgått någon form av amputation.

Ange patientens vikt (kg) efter amputation, längd (m) före amputation samt vilken kroppsdel som amputerats. Uppgifterna fylls i det elektroniska programmet som kommer upp när du klickar på "BMI vid amputation".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.