Ät- och sväljsvårigheter

Tugg- och sväljsvårigheter kallas även dysfagi och kan förekomma vid olika tillstånd, till exempel stroke, neurologiska sjukdomar, demens och tumörer i huvud-och halsområdet.

Dysfagin kan drabba olika faser av sväljningsprocessen samt vara av olika grad och medför ofta att måltiderna blir tidskrävande. Detta kan resultera i att du inte orkar och hinner äta så många måltider som behövs.

Aptiten blir ofta sämre när du inte längre kan äta som vanligt. Det blir svårare att täcka energi- och näringsbehovet och det är vanligt att tappa i vikt, vilket ökar risken för undernäring.

DiGiS, Dietister inom Geriatrik i Skåne, har tillsammans med kollegor producerat en serie informationsbroschyrer om bland annat ät- och sväljsvårigheter. Broschyrerna om ät- och sväljsvårigheter är faktagranskade av logopeder.

Läs mer i broschyrerna under kapitlet Litteratur- informationsmaterial

Information om Region Skånes definitioner för de konsistensanpassade kosterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.