Skallskada vid ökad blödningsrisk

AKO Skåne-riktlinje utifrån beslutsstöd från chefsläkare i primärvården (S060 Hjärnskakning)

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Akutmottagning

 • Vidare utredning och hänvisning för medicinsk eller neurokirurgisk behandling

Den här riktlinjen berör skallskada hos patient med riskfaktorer för intrakraniell blödning i primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård.

Opåverkad riskpatient med skallskada kan vara svår att bedöma, då risken för intrakraniell blödning är förhöjd även om tecken på commotio saknas. Bedömningen underlättas om det finns en SIP med:

 • identifiering av riskpatient
 • eventuella behandlingsbegränsningar
 • patientens egna önskemål.

Riskfaktorer

Riskläkemedel

 • Antikoagulantia (Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana)
 • Heparingruppen (Innohep, Klexane, Fragmin)
 • Potenta trombocythämmare (Acetylsalicylsyra i högdos, Acetylsalicylsyra i kombination med Clopidogrel, Brilique)

Risksjukdomar

 • Shuntbehandlad hydrocephalus
 • Känd koagulationsstörning (exempelvis hemofili, grav levercirros)

Symtom

Symtombilden varierar från inga till svåra symtom. Exempel på svåra symtom:

 • Commotio (amnesi, övergående medvetslöshet)
 • Svår huvudvärk
 • Neurologiska symtom
 • Kramper

Anamnes

 • Aktuell händelse
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella mediciner
 • Eventuell SIP

Status

 • Allmäntillstånd
 • Puls, blodtryck
 • Andningsfrekvens
 • Neurologstatus

Bedömning

 • Patientens önskemål
 • Bakomliggande sjukdomsbörda
 • Aktuella symtom
 • Misstänkt/känt skalltrauma eller inte
 • Aktiv behandling eller SIP med förhandsbeslut om behandlingsbegränsning (som vård i livets slutskede eller att avstå strokelarm)

Handläggning vid utredning

Vid omfattande behandlingsbegränsning

 • Patienten kvarstannar i sitt boende med tillsyn utifrån behov
 • Kontakta medicinjour (reversering av blodförtunnande medicinering kan vara aktuellt)

Vid aktiv behandling

 • Patienten ska till akutmottagningen – även opåverkad högriskpatient kan behöva tidig CT och inneliggande observation
 • Kontakta kirurgjour (neurokirurgi kan vara aktuellt)

Behandling inom specialiserad vård

 • Medicinsk – reversering av blodförtunnande medicinering
 • Kirurgisk – neurokirurgisk intervention

Remissindikation till akutmottagning

Patient med SIP utan omfattande behandlingsbegränsning som är:

 • väsentligen opåverkad med skalltrauma eller misstänkt sådant
 • påverkad (commotio, svår huvudvärk, neurologiska symtom, kramper) oavsett skalltrauma.

Beslutsstöd – handläggning av skallskada hos patient med riskfaktorer för intrakraniell blödning

Publicerat: 2019-04-29
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: AKO Skåne

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter