Krampanfall

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (R56- Krampanfall).

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje. Det går bra att lämna synpunkter till och med 2020-06-12 via ako@skane.se.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Krampanfall

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Handläggning vid utredning

Överväg att larma ambulans.

A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik

 • A – fria luftvägarna, lägg i sidoläge (aspirationsrisk)
 • B – kontrollera andning, syresaturation, överväg syrgas
 • C – kontrollera puls, blodtryck
 • D – kontrollera P-glukos
 • E – kontrollera temp

Handläggning vid behandling

 • Övervaka andning, puls och blodtryck (viktigt med ventilationsberedskap)
 • Vid kramp > 3-4 minuter – ge bensodiazepin (upprepa efter 10 minuter vid behov)
 • Vid hypoxi – ge syrgas
 • Vid hypotoni – ge vätska
 • Vid hypoglykemi – ge glukos
 • Vid feber – ge febernedsättande

Buccolam munhålelösning i första hand

 • Vuxna och barn > 10 år – 10 mg (orange)
 • Barn 5-9 år – 7,5 mg (lila)
 • Barn 1-4 år – 5 mg (blå)
 • Barn 6-11 mån – 2,5 mg (gul)

Stesolid rektallösning i andra hand

 • Vuxna och barn > 2 år (> 12 kg) – 10 mg
 • Barn 3 mån till 2 år (5-12 kg) – 5 mg (för in halva spetsen till barn ≤ 2 år)

Efter anfallet

Överväg bakomliggande orsak, konsultera gärna medicinläkare eller barnläkare. Exempel på orsaker kan vara:

 • känd epilepsi, dålig följsamhet till ordination
 • stroke
 • meningit
 • intoxikation
 • alkoholabstinens
 • hypoglykemi
 • hjärntumör.

Remissindikation

 • Omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Publicerat: 2020-05-13
Giltigt till: 2023-05-31 
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter