Krampanfall, akut

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Krampanfall

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

ICD-10-SE

R56.8X Krampanfall, ospecificerade

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Rekommendationen gäller handläggning av akut krampanfall hos barn och vuxna som inträffar på vårdmottagning i primärvården. För utredning av krampanfall hänvisas till misstänkt orsak.

Etiologi

Exempel på orsaker till akut krampanfall kan vara:

 • känd epilepsi, dålig följsamhet till ordination
 • stroke
 • meningit
 • intoxikation
 • alkoholabstinens
 • hypoglykemi
 • hjärntumör.

Handläggning vid utredning

Överväg att larma ambulans.

A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik

 • A – fria luftvägarna, lägg i sidoläge (aspirationsrisk)
 • B – kontrollera andning, syresaturation, överväg syrgas
 • C – kontrollera puls, blodtryck
 • D – kontrollera P-glukos
 • E – kontrollera temp

Handläggning vid behandling

 • Övervaka andning, puls och blodtryck (viktigt med ventilationsberedskap)
 • Vid kramp > 3-4 minuter – ge bensodiazepin (upprepa efter 10 minuter vid behov)
 • Vid hypoxi – ge syrgas utifrån behov
 • Vid hypotoni – ge vätska, 500-1000 ml Ringer-Acetat iv
 • Vid hypoglykemi – ge glukos enligt särskild rekommendation
 • Vid feber – ge febernedsättande
 • Överväg kontakt med specialiserad vård för fortsatt handläggning.

Bedöm om krampanfallet innebär att patienten bör avstå från bilkörning.

Bensodiazepin i första hand – Buccolam munhålelösning

 • Vuxna och barn > 10 år – 10 mg (orange)
 • Barn 5-9 år – 7,5 mg (lila)
 • Barn 1-4 år – 5 mg (blå)
 • Barn 6-11 mån – 2,5 mg (gul)

Bensodiazepin i andra hand – Stesolid rektallösning

 • Vuxna och barn > 2 år (> 12 kg) – 10 mg
 • Barn 3 mån till 2 år (5-12 kg) – 5 mg (för in halva spetsen hos barn ≤ 2 år)

Remissindikation

 • Omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Publicerat: 2020-09-25
Giltigt till: 2023-09-30 
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter