Hjärtstopp

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • I460 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
  I469 Hjärtstillestånd, ospecificerat
  I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder

 • Akut omhändertagande med S-HLR (rekommenderas för primärvården)
 • Akut omhändertagande och fortsatt behandling

Denna rekommendation gäller omhändertagande av hjärtstopp hos vuxna och barn med S-HLR.

Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga, vilket kan ha olika orsaker:

 • ventrikeltakykardi (VT) eller ventrikelflimmer (VF)
 • asystoli.

Hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna. Ventrikeltakykardi och ventrilkelflimmer kan brytas med defibrillering.

Andningsstopp, exempelvis drunkning eller kvävning, utgör cirka 90 % av alla hjärtstopp hos barn och kan inte defibrilleras.

 • Tidigare hjärtsjukdom
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel
 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Larma – ropa på hjälp, be någon ringa 112
 • Skapa fri luftväg
 • Påbörja S-HLR – 30:2 (30 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 kompressioner/minut
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Syrgas – ge 10 liter/minut på mask (överväg larynxmask)
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal
 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Skapa fri luftväg – gör 5 inblåsningar (gärna andningsmask)
 • Ropa på hjälp men lämna inte barnet
 • Påbörja S-HLR – 15:2 (15 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 – 120 kompressioner/minut
 • Larma – ring 112 (efter minst 1 minut S-HLR, om ingen annan kan ringa)
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Målsättning är att larma och starta S-HLR inom 1 minut, defibrillera inom 3 minuter (vid VT/VF). HLR-bräda rekommenderas om det finns.

 • Vuxna och barn från 13 år – 5 cm, tvåhandsgrepp
 • Barn 1-12 år – 5 cm, enhandsgrepp
 • Barn 0-1 år – 4 cm, ena handens två fingrar
 • Inblåsningar bör ge synlig bröstkorgshöjning.
 • Kompressioner bör utföras korrekt.
 • Minimera avbrott i S-HLR. Fortsätt tills patienten vaknar eller ambulanspersonal tar över. Gör endast uppehåll under defibrillering.
 • Vid återkomst av puls – ge ventilationsstöd med 10 inblåsningar/minut.
 • Om patienten vaknar – bedöm och åtgärda enligt A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik.
 • Vid misstänkt hjärtinfarkt – komplettera med 12-avlednings-EKG.

Hjärt-lungräddning (HLR), 1177 Vårdguiden

S-HLR vuxen, HLR-rådet

S-HLR barn, HLR-rådet

Publicerat: 2020-09-24
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne