Hjärtstopp

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

I46.9 Hjärtstillestånd

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hjärtstopp

Vid misstanke om covid-19 hos vuxna rekommenderas att:

 • använda skyddsutrustning enligt gällande rutin
 • titta efter livstecken hos patienten, men undvika att placera eget ansikte nära patientens
 • vid misstänkt hjärtstopp, larma och koppla defibrillator
 • ge bröstkompressioner men inte mun-till-mun eller ventilation med pocketmask
 • ge syrgas om möjligt, undvika larynxmask.

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut omhändertagande med S-HLR (rekommenderas för primärvården)

Akutmottagning

 • Akut omhändertagande och fortsatt behandling

Denna riktlinje gäller omhändertagande av hjärtstopp hos vuxna och barn med S-HLR.

Etiologi

 • Hjärtsjukdom – vanligaste orsaken hos vuxna
 • Andningsstopp – vanligast hos barn, exempelvis drunkning eller kvävning

Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga, vilket kan ha olika orsaker:

 • ventrikeltakykardi/-flimmer (VT/VF) – kan brytas med defibrillering
 • asystoli – utgör cirka 90 % av hjärtstopp hos barn och kan inte defibrilleras.

Anamnes

 • Tidigare hjärtsjukdom
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Handläggning vid behandling

Akutbehandling vuxna

 • Bedöm livstecken – vaken, andning?
 • Larma – ropa på hjälp, be någon ringa 112
 • Skapa fri luftväg
 • Påbörja S-HLR – 30:2 (30 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 kompressioner/minut
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Syrgas – ge 10 liter/minut på mask (överväg larynxmask)
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Akutbehandling barn

 • Bedöm livstecken – vaken, andning?
 • Skapa fri luftväg – gör 5 inblåsningar (gärna andningsmask)
 • Ropa på hjälp men lämna inte barnet
 • Påbörja S-HLR – 15:2 (15 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 – 120 kompressioner/minut
 • Larma – ring 112 (efter minst 1 minut S-HLR, om ingen annan kan ringa)
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Råd vid S-HLR

Målsättning är att larma och starta S-HLR inom 1 minut, defibrillera inom 3 minuter (vid VT/VF).

 • Kompressionsdjup vuxna och barn från 13 år – 5 cm, tvåhandsgrepp
 • Kompressionsdjup barn 1-12 år – 5 cm, enhandsgrepp
 • Kompressionsdjup barn 0-1 år – 4 cm, ena handens två fingrar
 • HLR-bräda – använd om möjligt
 • God kvalitet – kontrollera att inblåsningar ger synlig bröstkorgshöjning och att kompressionerna utförs på rätt sätt
 • Minimera avbrott i S-HLR – fortsätt tills patienten vaknar eller ambulanspersonal tar över (uppehåll endast under defibrillering)

Fortsatt handläggning

 • Vid återkomst av puls – ge ventilationsstöd med 10 inblåsningar/minut
 • Om patienten vaknar – bedöm och åtgärda enligt A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik
 • Vid misstänkt hjärtinfarkt – komplettera med 12-avlednings-EKG

Hjärt-lungräddning (HLR), 1177 Vårdguiden

S-HLR vuxen, HLR-rådet (pdf)

S-HLR barn, HLR-rådet (pdf)

Publicerat: 2020-03-30
Giltigt till: 2023-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter