Anafylaxi hos vuxen

AKO Skåne riktlinje för primärvården (T782P Anafylaktisk chock). Lokalt Helsingborg

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Allergimottagning

 • Vid behov hjälp med utredning och eventuell sensitisering

Prodromalsymtom

 • Myrkrypningar eller klåda i hårbotten, händer och fötter, gom och öron
 • Klump i halsen, heshet, hosta, oro

Anafylaktisk reaktion

 • Klåda, rodnad, urtikaria, angioödem, samt
 • Yrsel, kallsvett, tryck i bröstet, blodtrycksfall, takykardi, andnöd/astma, rethosta, magont, illamående/kräkning, diarré

Anafylaktisk chock

 • Som ovan, samt allmänpåverkan, cirkulationskollaps, medvetslöshet, cyanos, larynxödem, svår astma, hjärtstillestånd

Allmänt

 • Lägg patienten ned, sänk huvudändan, höj fotändan

Adrenalin ges omedelbart

 • Adrenalinpenna Emerade 300 - 500 µg, 1 dos im i lårets utsida, eller
 • Inj Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml im i lårets utsida
 • Upprepas vid behov med 5-10 minuters intervall

Larma + kontrollera vitalparametrar

 • Larma 112
 • Kontrollera syresaturation, andning, blodtryck, puls

Syrgas

 • 10 l/min på mask vid hypoxi till syresaturation 95-100%

Vid samtidig bronkospasm

 • Pariboy/Aiolos – 1(-2) ml Ventoline lösning 5 mg/ml + 2 ml Atrovent lösning 0,25 mg/ml
 • Maxin – 2 ml Ventoline lösning 5 mg/ml, flöda 2 minuter
 • Upprepas vid behov efter 30 minuter
 • Inj Bricanyl 0,5 mg/ml, 0,5-1 ml sc om patienten inte orkar inhalera (kan även späs med 9 ml NaCl-lösning och ges långsamt iv under 5 min)

Vätska

 • Inf Ringer-Acetat 1000-4000 ml, hög infusionstakt, ges vid allmänpåverkan och/eller hypotoni, eftersträva normalt blodtryck

Antihistamin

 • Ges till alla, effekt efter 30-60 minuter
 • T Desloratadin 5 mg, 2 tabletter

Steroider

 • Ges till alla, effekt efter 2-3 timmar
 • T Betametason 0,5 mg, 10 tabletter, alternativt
 • Inj Betapred 4 mg/ml, 2 ml iv eller im

(Adrenalin iv)

 • I nödfall och under EKG-övervakning om otillräcklig effekt av upprepade doser Adrenalin im
 • Inj Adrenalin 0,1 mg/ml (Adrenalin 1 mg/ml, 1 ml späs med 9 ml NaCl) 0,1-0,3 mg = 1-3 ml långsamt iv (minuter)
 • Upprepas vid behov med 5-10 minuters intervall

Remissinnehåll

 • Anamnes – födoämnesallergi, astma, mat- eller medicinintag, stick av geting/bi?
 • Kortfattad information om symtom, status, insatt behandling och utvärdering av denna
 • Eventuella mediciner

Publicerat: 2018-06-13
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter