Anafylaxi hos barn

AKO Skåne riktlinje för primärvården (T782P Anafylaktisk chock). Lokalt Helsingborg

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Barnmottagning

 • Utredning och eventuell förskrivning av adrenalinpenna och perorala steroider, gäller även vid receptförnyelse

Prodromalsymtom

 • Myrkrypningar eller klåda i hårbotten, händer och fötter, gom och öron
 • Klump i halsen, heshet, hosta, oro

Anafylaktisk reaktion

 • Klåda, rodnad, urtikaria, angioödem, samt
 • Yrsel, kallsvett, tryck i bröstet, blodtrycksfall, takykardi, andnöd/astma, rethosta, magont, illamående/kräkning, diarré

Anafylaktisk chock

 • Som ovan, samt allmänpåverkan, cirkulationskollaps, medvetslöshet, cyanos, larynxödem, svår astma, hjärtstillestånd

Allmänt

 • Lägg barnet ned, sänk huvudändan, höj fotändan

Adrenalin ges omedelbart

 • Barn under 6 år (< 20 kg) – Adrenalinpenna Emerade 150 µg, 1 dos im, eller inj Adrenalin 1 mg/ml, 0,15 ml im
 • Barn över 6 år (> 20 kg) – Adrenalinpenna Emerade 300 µg, 1 dos im, eller inj Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 ml im
 • Ges i lårets utsida, upprepas vid behov med 5-10 minuters intervall

Larma + kontrollera vitalparametrar

 • Larma 112
 • Kontrollera syresaturation, andning, blodtryck, puls

Syrgas

 • 10 l/min på mask eller 5 l/min på näsgrimma vid hypoxi till syresaturation 95-100%

Vid samtidig bronkospasm

 • Spacer – 2 puffar Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos, 10 andetag/puff för barn < 2 år, 5 andetag/puff för barn > 2 år
 • Pariboy/Aiolos – 0,5 ml Ventoline lösning 5 mg/ml, spätt med 1,5 ml NaCl lösning via munstycke, annars flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun
 • Maxin – 2 ml Ventoline lösning 5 mg/ml, flöda 1 minut
 • Upprepas vid behov med 20 minuters intervall

Vätska

 • Inf Ringer-Acetat 20 ml/kg, hög infusionstakt, ges vid allmänpåverkan och/eller hypotoni, eftersträva normalt blodtryck

Antihistamin

 • Ges till alla, effekt efter 30-60 minuter
 • T Aerius 2,5 mg, munlöslig, 1x1 till barn < 6 år, 2x1 till barn > 6 år

Steroider

 • Ges till alla, effekt efter 2-3 timmar
 • Barn < 6 år – T Betametason 0,5 mg, 6 x 1, alternativt inj Betapred 4 mg/ml, 1 ml iv eller im
 • Barn > 6 år – T Betametason 0,5 mg, 10 x 1, alternativt inj Betapred 4 mg/ml, 2 ml iv eller im

Transport

 • Barn som behandlats för anafylaxi bör övervakas på sjukhus

Remissinnehåll

 • Anamnes – födoämnesallergi, astma, mat- eller medicinintag, stick av geting/bi?
 • Kortfattad information om symtom, status, insatt behandling och utvärdering av denna
 • Eventuella mediciner

Publicerat: 2017-06-30
Giltigt till: 2018-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter