Akut KOL-exacerbation

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J44- Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Akut KOL-exacerbation

 • Undvik PEF, COPD6 och kontrollspirometri. Överväg om indikation för diagnostisk spirometri verkligen föreligger.
 • Använd spacer vid inhalationsbehandling på vårdcentralen.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Symtom

 • Andnöd, trötthet
 • Hosta med ökad mängd upphostningar

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion, andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allergi
 • Rökning

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, syresaturation
 • Blodtryck

Svårighetsgrad

Svår-livshotande exacerbation
 • Påverkat allmäntillstånd med cyanos, ödem eller konfusion
 • Andnöd i vila
 • Andningsfrekvens > 25/minut
 • Hjärtfrekvens > 110/minut
 • Syresaturation < 90 %
Lindrig-medelsvår exacerbation
 • Obetydlig till lindrig allmänpåverkan
 • Obetydligt till besvärande dyspné i aktivitet
 • Andningsfrekvens < 25/minut
 • Hjärtfrekvens < 110/minut
 • Syresaturation ≥ 90 %

Tecken på bakomliggande infektion

 • Ökad dyspné
 • Ökad mängd och purulens av sputum
 • Feber och förhöjt CRP stärker misstanken

Laboratorieprover

 • Överväg CRP, temp
 • Överväg sputumodling vid misstänkt bakomliggande infektion eller terapisvikt

Handläggning vid behandling

 • Vid svår-livshotande exacerbation – larma ambulans, ge akutbehandling, sätt iv-nål, följ vitalparametrar
 • Vid lindrig-medelsvår exacerbation – ge akutbehandling, ordinera fortsatt behandling i hemmet
 • Vid misstänkt bakomliggande infektion – ordinera fortsatt antibiotika i hemmet

Akutbehandling

Följ vitalparametrar – puls, andningsfrekvens, syresaturation.

Syrgas

 • 1-2 liter/minut på näsgrimma
 • Mål – syresaturation 88-90 % (max 92 %), viktigt att beakta risken för koldioxidretention

Bronkvidgare i spacer

 • Spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 puffar x 1 (5 andetag/puff), därefter
 • Spray Atrovent (20 μg /dos) – 4 puffar x 1 (5 andetag/puff)
 • Upprepa vid behov efter 30 minuter

Bronkvidgare i nebulisator

 • Ventoline (5 mg/ml), 1-2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml), 2 ml eller
 • Sapimol 2,5 ml (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium)
 • Upprepa vid behov efter 30 minuter

Bronkvidgare som injektion

 • Ges om patienten inte orkar inhalera
 • Inj Bricanyl (0,5 mg/ml) – 0,5-1 ml sc eller
 • Inj Bricanyl (0,5 mg/ml) – 0,5-1 ml + 9 ml NaCl iv långsamt under 5 minuter

Steroider

 • T Betametason (0,5 mg), 8 tabletter eller
 • T Prednisolon (5 mg), 6-8 tabletter eller
 • Inj Betapred (4 mg/ml), 1 ml iv/im

Behandling i hemmet

 • Steroider – överväg perorala steroider, exempelvis T Prednisolon 5mg, 5 x 1 i 5 dagar
 • Antibiotika – vid misstänkt bakomliggande infektion, i första hand amoxicillin eller doxycyklin, gärna växelbruk
 • Fysioterapi – konditions- och styrketräning, behandling med PEP (positive expiratory pressure)

Läkemedelsval antibiotika

 • Amoxicillin 750 mg – 1 x 3 i 5-7 dagar eller
 • Doxyferm 100 mg – 2 x 1 dag 1, därefter 1 x 1 i 8 dagar
 • Andrahandsval – Bactrim (400 mg/80 mg) 2 x 2 i 5-7 dagar
 • Terapisvikt – Amoxicillin/klavulansyra (500 mg/125 mg) 1 x 3 i 5-7 dagar (helst efter sputumodling)
 • Vid svår KOL (GOLD D) kan recept skrivas på antibiotika som egenbehandling vid behov

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Uppföljning efter akut exacerbation rekommenderas inom 6 veckor, med följande:

 • spirometri och symtomvärdering
 • optimering av underhållsbehandling med behandlingsplan för egenvård
 • utvärdering av läkemedelsbiverkan, inhalationsteknik och behandlingsföljsamhet
 • vid behov hjälp till rökstopp, remiss till fysioterapi eller dietist.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Publicerat: 2019-05-24
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter