Vården i siffror

Vården i siffror visar resultat för kvalitetsindikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som medicinska resultat, tillgänglighet, patienterfarenheter och kostnader.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter